Kifid

Hoe dient u uw klacht in?

Hoe stuurt u ons uw klacht?

Vul het Klachtformulier in en stuur dat naar ons op. Op het Klachtformulier staat ook wat u ons nog meer stuurt.

Wat doen wij met uw klacht?

Wij bekijken eerst of wij uw klacht behandelen. Behandelen wij uw klacht niet? Dan krijgt u van ons een brief. Bent u het daar niet mee eens? Vul dan het Bezwaarformulier in en stuur dat naar ons op. De Geschillencommissie beslist dan of we uw klacht wel of niet behandelen.

Wat doen we als we uw klacht behandelen?

Als we uw klacht behandelen doen we het volgende:

  1. We lezen uw klacht en alle informatie die u ons heeft gestuurd.
  2. Hebben we van u meer informatie nodig? Dan vragen we die aan u.
  3. We vragen ook aan de financieel dienstverlener wat hij van uw klacht vindt.
  4. Daarna bekijken we hoe we uw klacht behandelen:
  5. ­-We gaan bemiddelen tussen u en de financieel dienstverlener.
    -Of we sturen uw klacht naar de Geschillencommissie.

Wat doen we bij bemiddeling?

Bij bemiddeling gaat de Ombudsman met u en de financieel dienstverlener praten. Hij bespreekt dan met u en de financieel dienstverlener of u de klacht samen op kunt lossen. Als dat lukt, is uw klacht opgelost. En als dat niet lukt, sturen we uw klacht naar de Geschillencommissie.

Wat doet de Geschillencommissie met uw klacht?

Denken we dat bemiddeling geen zin heeft? Of is de bemiddeling mislukt? Dan sturen we uw klacht naar de Geschillencommissie. Als we dat doen, moeten u en de financieel dienstverlener vooraf beslissen of u zich aan de beslissing van de Geschillencommissie zult houden. Dan gebeurt er het volgende:

  1. De Geschillencommissie kan u en de financieel dienstverlener om meer informatie vragen.
  2. De Geschillencommissie kan u en de financieel dienstverlener uitnodigen voor een gesprek.
  3. Daarna neemt de Geschillencommissie een beslissing over uw klacht. Let op:

­Heeft u beiden vooraf afgesproken dat u zich aan de beslissing houdt? Dan moet u dat doen.

­Heeft u of de financieel dienstverlener vooraf afgesproken dat u zich niet aan de beslissing houdt? Dan gebeurt er misschien niets.

Bent u niet tevreden?

­Bent u het niet eens met de beslissing van de Geschillencommissie? Dan kunt u, onder de in het Reglement bepaalde voorwaarden, aan de Commissie van Beroep vragen een andere beslissing te nemen over uw klacht.   

­Bent u niet tevreden omdat de financieel dienstverlener vooraf heeft besloten zich niet aan de beslissing van de Geschillencommissie te houden? Dan kunt aan de rechter vragen een beslissing te nemen over uw klacht. Aan een beslissing van de rechter moet iedereen zich altijd houden.

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f