Kifid

Hoe dient u uw klacht in?

Heeft uw dienstverlener u per brief laten weten dat hij het probleem niet samen met u kan oplossen en wilt u uw klacht handhaven, dan kunt u naar de Ombudsman van Kifid stappen. Gebruik daarvoor bij voorkeur ons klachtenformulier.

 

Ingediend en afgewezen: dan pas naar Kifid

Hoort u van de directie of interne klachtencommissie van de financiële dienstverlener per
brief dat zij geen oplossing kan bieden en handhaaft u uw klacht? Ga dan als volgt te werk.

Dien uw klacht binnen drie maanden in bij het Kifid. Download het klachtformulier voor de Financiële Ombudsman, vul dit in en stuur dit naar Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt de Ombudsman ook een brief schrijven.

Voeg kopieën van alle correspondentie met de dienstverlener bij.

Kijk voor alle zekerheid ook onder 'zoek naar vergelijkbare uitspraken' en 'veelgestelde vragen'.

Oneens met resultaat IKP

Bent u het niet eens met het aanbod in de brief van de directie of interne klachtencommissie van de financiële dienstverlener? Ga dan als volgt te werk.

Dien uw klacht binnen drie maanden in bij het Kifid. Download het klachtenformulier voor de Financiële Ombudsman, vul dit in en stuur dit naar Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt de Ombudsman ook een brief schrijven.

Voeg kopieën van alle correspondentie met de dienstverlener bij.

Kijk voor alle zekerheid ook onder 'zoek naar vergelijkbare uitspraken' en 'veelgestelde vragen'.

Geen reactie

Reageert uw financiële dienstverlener na verschillende telefoontjes nog steeds niet op uw klacht? Ga dan als volgt te werk.

Geef uw financiële dienstverlener zes weken de tijd om uw klacht af te handelen.

Wanneer u na zes weken geen bericht hebt ontvangen, dien uw klacht dan alsnog in bij Kifid. Download het klachtenformulier voor de Financiële Ombudsman, vul dit in en stuur dit naar Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt de Ombudsman ook een brief schrijven.

Voeg kopieën van alle correspondentie met de dienstverlener bij.

Kijk voor alle zekerheid ook onder 'zoek naar vergelijkbare uitspraken' en 'veelgestelde vragen'.