Kifid

U hebt een klacht over Kifid

Kifid heeft een klachtenregeling. Als u denkt dat (een medewerker van) Kifid u niet correct heeft behandeld, kunt u daarover - tot uiterlijk binnen één jaar na het voorval  - schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencoördinator van Kifid.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld:


U kunt géén klacht indienen als u het niet eens bent met het oordeel van de Ombudsman of met een uitspraak van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.


Wat moet er in uw brief staan?

De brief aan de klachtencoördinator van Kifid moet de volgende gegevens bevatten:Behandeling van uw klacht

Wellicht kan Kifid uw klacht eenvoudig oplossen met een telefoongesprek of een schriftelijke toelichting. Lukt dat niet, dan neemt de klachtbehandelaar uw brief in behandeling. In de regel ontvangt u binnen één maand een reactie op uw klacht.