Kifid

U heeft een klacht over Kifid

Alle medewerkers van Kifid doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw zaak correct te behandelen. Als u denkt dat (een medewerker van) Kifid u niet correct heeft behandeld, kunt u daarover - tot uiterlijk binnen één jaar na het voorval  - een klacht indienen bij de klachtencoördinator van Kifid.

Waarover kunt u klagen en waarover niet?

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld:

U kunt geen klacht indienen over de inhoud van een uitspraak van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep, of een beslissing tijdens de behandeling van uw zaak (een beslissing van procedurele aard).

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht over Kifid indienen per brief of e-mail.

Stuur uw brief naar:
Kifid
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Stuur uw e-mail naar:
klachtencoördinator@kifid.nl

Wat moet er in uw brief of e-mail staan?

Uw brief of e-mail aan de klachtencoördinator van Kifid moet de volgende gegevens bevatten:

Behandeling van uw klacht

Wellicht kan uw klacht eenvoudig worden opgelost met een telefoongesprek of een schriftelijke toelichting. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Mocht dat niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de aard van de klacht meer behandeltijd van ons vraagt, dan laten wij u dat weten.

Meer informatie vindt u in de klachtenregeling van Kifid.

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f