Kifid

Wat kan Kifid voor u doen?

Wanneer u een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Kifid bemiddelt en beslist in geschillen over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, financieringen of andere leningen. Let er wel op dat u eerst de interne klachtenprocedure (IKP) moet hebben doorlopen.

Dit centrale klachtenloket is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. Zij hebben echter geen enkele zeggenschap over de behandeling van uw klacht. 

De voordelen van Kifid zijn:

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f