Kifid

Moet een financiële dienstverlener zich houden aan de uitspraak van de Geschillencommissie?

Ja, de uitspraak van de Geschillencommissie is (meestal) bindend. Dit betekent dat de partijen die een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen, zijn gebonden aan de uitspraak van de Geschillencommissie.
 
De meeste financiële dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten, hebben aangegeven dat zij uitspraken van de Geschillencommissie als bindend aanvaarden. Dit geldt in ieder geval voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB en voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. In een geschil met één van deze dienstverleners, behandelt de Geschillencommissie een klacht alleen als ook de consument verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

Enkele dienstverleners hebben niet vooraf verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden; in dat geval kunnen de dienstverlener en de consument  kiezen voor een bindende of een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f