Kifid

Wat kan Kifid voor u doen?

Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). 

De voordelen van Kifid zijn:

Stap 1:           De interne klachtenprocedure

Het is belangrijk dat u de klacht eerst voorlegt aan uw financiële dienstverlener, zodat die een kans krijgt om uw probleem op te lossen. Hebt u de klacht nog niet ingediend bij de dienstverlener? Doe dit dan eerst!

Stap 2:           Kifid

U kunt terecht bij Kifid zodra uit een brief van uw financiële dienstverlener blijkt dat uw klacht niet kan worden opgelost. Kifid onderzoekt of de klacht klopt. En als dat zo is, wat er met uw klacht moet gebeuren.

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f