Kifid

Wat kan Kifid voor u doen?

Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). 

Kifid is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. Zij hebben echter geen enkele zeggenschap over de behandeling van klachten.

De voordelen van Kifid zijn: