Kifid

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Bij Kifid staat u als klant van de financiële dienstverleners centraal. De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP). Dit houdt in dat u de klacht indient bij en bespreekt met de financiële dienstverlener. Pas wanneer de financiële dienstverlener schriftelijk heeft aangegeven dat u er samen niet uitkomt, kunt u naar Kifid. De volgorde binnen Kifid is: eerst de Financiële Ombudsman, dan zo nodig de Geschillencommissie en daarna eventueel de Commissie van Beroep. Zij behandelen geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie.

Interne Klachtenprocedure (IKP)

  • Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uw klacht in behandeling kan nemen, moet de interne klachten­procedure (IKP) van uw bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen.
  • De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht:
    • zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid.
    • klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen.
  • U kunt terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten­commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht niet samen op te lossen is.
Naar stap 2