Kifid

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Bij Kifid staat u als klant van de financiële dienstverleners centraal. De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP). Dit houdt in dat u de klacht indient bij en bespreekt met de financiële dienstverlener. Pas wanneer de financiële dienstverlener schriftelijk heeft aangegeven dat u er samen niet uitkomt, kunt u naar Kifid. Kifid behandelt geen klachten die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie.

organogram
De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f