Kifid

Bindend /Niet bindend

Uitgangspunt bij de geschillenbeslechting door Kifid is dat recht wordt gesproken op basis van bindend advies. De partijen die een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen zijn gebonden aan de uitspraak, tenzij sprake is van een vereenvoudigde behandeling.

De meeste bij Kifid aangesloten financiële dienstverleners hebben verklaard uitspraken van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden. De Geschillencommissie behandelt een klacht in zo'n geval alleen als óók de consument verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

Een aantal financiële dienstverleners heeft vooraf niet aangegeven dat zij de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend aanvaarden. In dat geval kunnen de dienstverlener en de consument kiezen voor een bindende of een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

Het plafondbedrag voor de bindendheid van uitspraken van de Geschillencommissie is voor het intermediair in geval van bindende uitspraak € 100.000 en voor aanbieders € 250.000.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie zal hoger beroep openstaan bij de Commissie van Beroep wanneer het gaat om klachten of uitspraken bij een financieel belang van € 25.000 of meer.

In het openbaar register houdt Kifid bij welke financiële dienstverleners zich hebben aangesloten en wie zich conformeert aan bindend advies.

Meer informatie biedt het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening op www.kifid.nl onder "Over Kifid".

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f