Kifid

Over Kifid

Welkom bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht als u een financiële klacht hebt. Wij bemiddelen in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling. Onze dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners, via een stichting.  De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep zijn onpartijdig en doen hun werk geheel onafhankelijk.  Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop klachten worden behandeld en inhoudelijk worden beoordeeld. Dat geldt ook voor het bestuur en de directie van Kifid.

De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener
f