Kifid

Aantal klachten over financiële dienstverlening in 2010 gedaald met 14%

11 februari 2011

Consumenten hebben vorig jaar bij het financieel klachteninstituut Kifid 6.719 klachten ingediend over financiële producten en service van onder meer banken en verzekeraars. Dit is een daling van 14% ten opzichte van in de 7809 klachten in het recordjaar 2009.

De belangrijkste verklaring voor de daling is waarschijnlijk dat financieel dienstverleners er steeds beter in slagen om tijdens de interne klachtenprocedure (IKP) samen met hun klant het meningsverschil op te lossen. Het aantal klachten is in de gehele dienstverlening afgenomen met uitzondering van de schadeverzekeringen waar sprake is van een stijging van x %.

Kifid is er bovendien in geslaagd om de klachtenvoorraad met 26% af te bouwen. (van 2.789 stuks in 2009 naar 2.070 in 2010). De gemiddelde instroom was 559 klachtendossiers per maand tegenover een gemiddelde uitstroom van 619 dossiers. Dit betekent dat de door het bestuur van Kifid genomen efficiencymaatregelen om de in achterstand versneld weg te werken hun effect sorteren.


< Terug naar nieuwsberichten