Kifid

Bestuursvoorzitter: Wij staan voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Kifid

20 april 2012

Hij geeft ook aan dat de Ombudsman en de voorzitters van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep een goed oog hebben voor de positie van de financiële consument in de klachten- en geschillenprocedures.

Verbeteringspunten
Volgens de heer Hammerstein is er in het afgelopen maanden veel verbeterd in het functioneren van Kifd, ‘maar we zijn er zeker nog niet’. Naar zijn mening moet de achterstand in de afhandeling van klachten nog verder worden teruggebracht, kunnen de doorlooptijden nog beter en kan de kwaliteit van de communicatie en van de klachtenbehandeling verder omhoog.


Klik hier voor de doorbladerbare versie van het Kifid jaarverslag 2011


< Terug naar nieuwsberichten