Kifid

Rapportage Ombudsman Financiële Dienstverlening voor toetsnorm beleggingspensioenen

24 maart 2010

Rapportage Ombudsman Financiële Dienstverlening voor toetsnorm beleggingspensioenen

Het Verbond van Verzekeraars heeft, in overleg met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid (StAR) en de Ombudsman Financiële Dienstverlening een toetsnorm vastgesteld voor bestaande beleggingspensioenen, de zogeheten beschikbare premieregelingen (BPR). Vooral kleine bedrijven in de ICT of detailhandel hebben belang bij deze kostencompensatie.

Op verzoek van de ombudsman is de toetsnorm door een extern accountantsbureau doorgerekend. Deze berekening heeft bevestigd dat de kostenmaximering in lijn ligt met de compensatieregelingen die eerder met consumentenstichtingen zijn overeengekomen voor individuele beleggingspolissen. Afzenders van klachten, die reeds bij Kifid zijn ingediend, ontvangen binnenkort nader bericht over de verdere behandeling van hun dossier.

Klik hier voor de volledige tekst van de rapportage. Meer informatie over de toetsnorm vindt u op www.verzekeraars.nl


< Terug naar nieuwsberichten