Kifid

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over beroep van consumenten en financiële dienstverleners tegen beslissingen van de Geschillencommissie, die zijn gegeven in de vorm van een bindend advies.

Voorzitter Commissie van beroep

Mr. F.R. Salomons
meer informatie
Het bestuur van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft mr. F.R. Salomons met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. De heer Salomons is met ingang van 1 september 2014 werkzaam bij het Gerechtshof Den Haag als raadsheer-plaatsvervanger (met aanwijzing). Daarvoor was hij hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij maakt sinds 1 mei 2011 deel uit van de Commissie van Beroep van Kifid en is als voorzitter de opvolger van prof. mr. A. S. Hartkamp, die sinds de oprichting van Kifid in 2007 het voorzitterschap heeft bekleed.

Leden Commissie van Beroep

Klik op de namen van de leden voor hun nevenfuncties
De juiste route voor uw klacht eerst IKP, dan pas Kifid
Heeft u een vergelijkbare zaak?
Is uw dienstverlener aangesloten?
a
f