Kifid

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt uitspraken van de Geschillencommissie waar de consument of de financiële dienstverlener zich niet in kan vinden.

Voorzitter Commissie van beroep

Prof. mr. F.R. Salomons
meer informatie
Het bestuur van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft prof. mr. F.R. Salomons met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. De heer Salomons is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag. Hij is sinds 1 mei 2011 vicevoorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid en volgt nu prof. mr. A. S. Hartkamp op die sinds de oprichting van Kifid in 2007 het voorzitterschap heeft bekleed.

Leden Commissie van Beroep

Klik op de namen van de leden voor hun nevenfuncties