Kifid

Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt klachten en doet uitspraken over geschillen die aan haar worden voorgelegd en niet op te lossen zijn door bemiddeling van de Ombudsman. Een partij die het niet eens is met de uitkomst van deze bemiddeling, kan de Geschillencommissie inschakelen.

Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Prof. mr. C.E. du Perron
meer informatie
Prof. mr. C.E. (Edgar) du Perron studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij was van 1993 tot 1999 verbonden aan de civiele sectie van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. In mei 1999 promoveerde hij op het onderwerp ‘Overeenkomst en derden’. Sinds 1 augustus 1999 is hij hoogleraar privaatrecht en sinds 1 januari 2006 decaan van de juridische faculteit van de UvA. Zijn specialisme ligt op het terrein van het financiële recht en het aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam. Sinds 1 april 2007 is hij voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Leden van de Geschillencommissie 

Klik op de namen van de leden voor hun nevenfuncties

Voorzitter

Afdeling Beleggen

Afdeling Bankzaken

Afdeling Verzekeringen