1. Home
  2. Consumenten

Consumenten

Bij Kifid kunt u als consument terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Kifid is: 

  • onpartijdig en onafhankelijk
  • deskundig 
  • laagdrempelig en snel 
  • gratis (met uitzondering van de Commissie van Beroep)

 

Stap 1: De interne klachtenprocedure (IKP) bij de Financieel Dienstverlener (FD)

U moet uw klacht eerst voorleggen aan de FD, zodat die een kans krijgt uw probleem op te lossen. Heeft u uw klacht nog niet ingediend bij de FD, doe dit dan eerst.

 

Stap 2: Kifid

U kunt terecht bij Kifid zodra uit een brief van de FD blijkt dat deze uw klacht niet kan of wil oplossen of als de FD na zes weken nog niet heeft gereageerd op uw klacht. Kifid onderzoekt dan of uw klacht terecht is en wat er eventueel moet gebeuren. Met de sneltest kunt u alvast bekijken of u met uw klacht bij ons terecht kunt.

Kifid is onpartijdig en onafhankelijk. Aan de hand van uw verhaal en dat van de FD komen wij tot een beslissing. Daarbij baseren we ons op de regels. Wij zijn dus niet uw belangenbehartiger.