1. Home
  2. Consumenten
  3. Bindend/niet-bindend

Bindend/niet-bindend

Bij Kifid moet u kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet. Hieronder leggen we het verschil uit.

 

Bindend oordeel

Aan een bindend oordeel moeten u en de financiële dienstverlener zich houden. U kunt de zaak dus niet meer aan de rechter voorleggen. Ook niet als u het oordeel verkeerd vindt. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan u moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

Gaat de zaak over € 25.000 of meer? Dan kunt u (of de dienstverlener) na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. In dat geval geeft die commissie als laatste een bindend oordeel.

 

Niet-bindend oordeel

Aan een niet-bindend oordeel hoeven u en de financiële dienstverlener zich niet te houden. Bent u het niet met de uitspraak eens? Dan kunt de zaak nog aan de rechter voorleggen. Is de dienstverlener het niet met het oordeel eens? Dan hoeft hij het niet op te volgen, ook niet als hij u volgens de uitspraak iets zou moeten betalen.

 

Bindend oordeel alleen als beide partijen dat willen

Kifid kan alleen een bindend oordeel geven als beide partijen dat willen. Daarom moet u een keuze maken.

 

U kiest voor bindend

U kiest voor een bindend oordeel? Dan onderzoekt Kifid of uw dienstverlener dat ook wil. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u dat kiest. In ons register staat welke financiële dienstverleners de oordelen van Kifid als bindend aanvaarden. Wil uw dienstverlener geen bindend advies? Dan wordt het oordeel sowieso niet-bindend.

 

U kiest voor niet-bindend

Kiest u voor een niet-bindend oordeel? Dan zit u niet vast aan het oordeel. Ook de financiële dienstverlener is dan niet gebonden aan de uitspraak.

 

Twee uitzonderingen bij keuze voor bindend oordeel

Hebben u en de financiële dienstverlener voor een bindend oordeel gekozen? Soms is het oordeel dan toch niet-bindend:

  • Als Kifid kiest voor een verkorte behandeling omdat zij uw klacht duidelijk niet terecht vindt (artikel 32 Reglement). U kunt dan nog wel met uw zaak naar de rechter.
  • Als in het oordeel een bedrag wordt toegewezen dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000  (artikel 38.6 Reglement).


De financiële dienstverlener volgt een bindend oordeel niet op. Wat nu? 

Als een financiële dienstverlener een bindend oordeel niet nakomt, kunt u dat afdwingen via de rechter. Die neemt het oordeel van Kifid vrijwel altijd over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Bent u het niet eens met een oordeel?

Bent u het niet eens met een bindend oordeel? Dan kunt u de rechter vragen om het oordeel van Kifid te controleren. De rechter zal het oordeel alleen opzijzetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt. Gaat de zaak over €25.000,- of meer? Dan kunt u ook naar de Commissie van Beroep van Kifid. Die behandelt de zaak dan helemaal opnieuw. 

Bent u het niet eens met een niet-bindend oordeel? Dan kunt u de zaak alleen nog aan de rechter voorleggen. Die zal de zaak dan helemaal opnieuw bekijken.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de jurist die uw dossier in behandeling heeft.