1. Home
  2. Consumenten
  3. Bindend/niet-bindend

Bindend/niet-bindend

Bij Kifid moet u kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet. Hieronder leggen we het verschil uit. Dan weet u waarvoor u kiest.

 

Bindend oordeel

Aan een bindend oordeel zijn u en de financieel dienstverlener gebonden. Dat betekent dat u de zaak niet meer aan de rechter kunt voorleggen. Ook niet als u het oordeel verkeerd vindt. Is het oordeel dat de financieel dienstverlener iets aan u moet betalen of geven? Dan moet de financieel dienstverlener dat doen. Ook al is hij het niet met het oordeel eens.

Gaat de zaak over € 25.000 of meer? Dan kunnen u of de financieel dienstverlener na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. Die Commissie geeft dan als laatste een bindend oordeel.

 

Niet-bindend oordeel

Aan een niet-bindend oordeel zijn u en de financieel dienstverlener niet gebonden. Bent u het niet met het oordeel eens? Dan kunt de zaak nog aan de rechter voorleggen. Is de financieel dienstverlener het niet met het oordeel eens? Dan hoeft hij het niet op te volgen. Is het oordeel dat de financieel dienstverlener iets aan u moet betalen of geven? Dan is de financieel dienstverlener dus niet verplicht dat te doen.

 

Bindend oordeel alleen als beide partijen dat willen

Kifid kan alleen een bindend oordeel geven als beide partijen dat willen. Daarom moet u een keuze maken.

 

U kiest voor bindend

U kiest voor een bindend oordeel? Dan onderzoekt Kifid of uw financieel dienstverlener ook een bindend oordeel wil. Veel financiële dienstverleners hebben vooraf al laten weten dat zij een bindend oordeel willen als u dat ook wilt. U ziet in ons register welke financiële dienst­verleners de oordelen van Kifid als bindend aanvaarden. Heeft uw financieel dienstverlener niet voor een bindend advies gekozen? Dan vraagt Kifid de financieel dienstverlener of hij in deze zaak een bindend oordeel wil. Wil hij dat niet? Dan is het oordeel niet-bindend. Wil hij het wel? Dan is het oordeel bindend.

 

U kiest voor niet-bindend

Kiest u voor een niet-bindend oordeel? Dan bent u niet gebonden aan het oordeel. De financiële dienstverlener is dan ook niet gebonden.

 

Twee uitzonderingen bij keuze voor bindend oordeel

Hebben u en de financieel dienstverlener voor een bindend oordeel gekozen? Dan is het oordeel soms toch niet-bindend. Het oordeel is toch niet-bindend wanneer:

  • Kifid kiest voor een vereenvoudigde behandeling omdat zij uw klacht duidelijk niet terecht vindt (artikel 36 Reglement). U kunt dan dus nog met de zaak naar de rechter.
  • in het oordeel een bedrag wordt toegewezen dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000  (artikel 44.6 Reglement).

 

De financiële dienstverlener volgt een bindend oordeel niet op. Wat nu?

Komt een financieel dienstverlener een bindend oordeel niet na? Dan kunt u Kifid vragen bij de financiële dienstverlener aan te dringen op nakoming. Heeft dit geen succes? Of wilt u dit niet? Dan kunt u via de rechter eisen dat de financiële dienstverlener het bindend oordeel nakomt. De rechter neemt het oordeel van Kifid meestal over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

 

Bent u het niet eens met een oordeel?

Bent u het niet eens met een bindend oordeel? Dan kunt u de rechter vragen om het oordeel van Kifid te toetsen. De rechter zal het oordeel alleen opzijzetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt. Gaat de zaak over € 25.000,- of meer? Dan kunt u in plaats van naar de rechter ook naar de Commissie van Beroep van Kifid. Die behandelt de zaak dan helemaal opnieuw.

Bent u het niet eens met een niet-bindend oordeel? Dan kunt u de zaak uitsluitend nog aan de rechter voorleggen. Die rechter zal de zaak dan helemaal opnieuw bekijken.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de secretaris die uw dossier in behandeling heeft.