1. Home
  2. Consumenten
  3. De hoorzitting

De hoorzitting

Uiterlijk twee weken voor de hoorzitting krijgt u een uitnodiging. Tijdens deze zitting kunt u nog eens uitleggen waarom u het niet eens bent met uw financiële dienstverlener. De Geschillencommissie heeft uw dossier al bestudeerd. U hoeft dus niet alles opnieuw uit te leggen, maar kunt wel een extra toelichting geven. Een hoorzitting duurt meestal een half uur tot een uur.

Het is belangrijk dat u zelf bij de zitting bent. Wanneer u echt niet zelf wilt of kunt komen, kunt u iemand machtigen om namens u het woord te voeren. U kunt ook zelf komen en een gemachtigde meenemen die namens u het woord voert. Bovendien kunt u nog iemand anders (bijvoorbeeld familie) meenemen. Laat ons dat dan uiterlijk twee dagen vóór de zitting weten via zittingGC@kifid.nl. Bezoekers die niet zijn aangemeld, krijgen geen toegang. In uw mail vermeldt u de namen van de aanwezigen en hun eventuele functie.

Naast u en een vertegenwoordiger van de financiële dienstverlener zijn bij een hoorzitting aanwezig: de dagvoorzitter, één of meer leden van de Geschillencommissie en de behandelaar die naar uw klacht heeft gekeken. U en de financiële dienstverlener krijgen om de beurt het woord. Tussendoor kunnen de leden van de Geschillencommissie vragen stellen.

De Geschillencommissie kan tijdens de hoorzitting nog onderzoeken of u en de dienstverlener er toch samen uit kunnen komen zonder dat het tot een uitspraak komt. Lukt dat, dan kunt u ter plekke een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Lukt dit niet, dan informeert de commissie u over de verdere procedure. U ontvangt binnen negentig dagen een uitspraak, een tussenuitspraak of u krijgt nog gelegenheid om met de dienstverlener te overleggen of extra informatie aan de Geschillencommissie te geven.

Tips

  • Vindt u het moeilijk om uw verhaal aan anderen te vertellen? Zet uw verhaal dan op papier en lees dat tijdens de hoorzitting voor.
  • Wilt u weten hoe de Geschillencommissie in eerdere zaken heeft beslist? Hier vindt u de bindende adviezen van de Geschillencommissie.
  • Leest u ook de folder ‘hoorzitting bij Kifid