1. Home
  2. Consumenten
  3. De hoorzitting

De hoorzitting

U krijgt uiterlijk twee weken vóór de hoorzitting een uitnodiging. Tijdens deze zitting kunt u nog eens uitleggen waarom u het niet eens bent met het standpunt van de financiële dienstverlener (FD). De Geschillencommissie heeft uw dossier bestudeerd. U hoeft dus niet alles opnieuw uit te leggen, maar kunt wel een aanvullende toelichting geven. Een hoorzitting duurt meestal een half uur tot een uur.

Het is belangrijk dat u zelf bij de zitting bent. Wanneer u echt niet zelf wilt of kunt komen, kunt u iemand machtigen om namens u het woord te voeren. U moet deze persoon dan wel een door u ondertekende machtiging meegeven naar de zitting en ons zo snel mogelijk informeren dat u zelf niet komt en wie dan namens u op de hoorzitting verschijnt. U kunt ook zelf komen en een gemachtigde meenemen, die namens u het woord voert. Bovendien kunt u nog iemand anders (bijv. familie) meenemen. U dient ons wel uiterlijk twee dagen vóór  de zitting te laten weten wie, behalve u zelf, aanwezig zal/zullen zijn op de hoorzitting. Bezoekers die niet zijn aangemeld, krijgen geen toegang want de mondelinge behandeling is niet openbaar. Stuur een mail naar ZittingGC@kifid.nl waarin u de namen van de aanwezigen vermeldt en hun hoedanigheid en/of functie.

Naast u en een vertegenwoordiger van de FD zijn bij een hoorzitting aanwezig: de dag­voorzitter van de Geschillencommissie, één of meer commissieleden en een secretaris van de  Geschillencommissie. U en de FD krijgen beurtelings het woord. Tussendoor kunnen de leden van de Geschillencommissie u en de FD vragen stellen.

De Geschillencommissie kan tijdens de hoorzitting nog onderzoeken of u en de FD er toch nog uit kunnen komen zonder dat zij een uitspraak doet. Lukt dat, dan zal zij samen met u en de FD een vaststellingsovereenkomst opstellen die u en FD ter zitting kunnen ondertekenen. Lukt dat niet, dan informeert zij u over de verdere procedure. U ontvangt (binnen zes tot acht weken) een uitspraak, een tussenuitspraak of partijen krijgen nog gelegenheid met elkaar te overleggen of nadere informatie aan de Geschillencommissie te verstrekken.

Tips

  • Vindt u het moeilijk om uw verhaal aan anderen te vertellen? Zet uw verhaal dan op papier en lees dat tijdens de hoorzitting voor.
  • Wilt u weten hoe de Geschillencommissie in vergelijkbare zaken heeft beslist? Kijk dan bij de eerdere uitspraken van Kifid. Hier vindt u de bindende adviezen van de GC.
  • Leest u ook de folder “hoorzitting bij Kifid