1. Home
  2. Consumenten
  3. Hoe dient u uw klacht in?

Hoe dient u uw klacht in?

Voor het indienen van een klacht gelden de voorwaarden van ons Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en onze statuten. U kunt uw klacht online indienen via mijn.kifid.nl. Op deze persoonlijke webpagina kunt u ook de status van uw klacht volgen en alle relevante bestanden uploaden. Wij raden u zeker aan van deze mogelijkheid gebruik te maken. Als u van deze mogelijkheid geen gebruik kunt maken, kunt ook het klachtformulier downloaden en uw klacht per post opsturen. Stuur geen originele documenten mee, want Kifid stuurt uw documenten niet terug.