1. Home
  2. Consumenten
  3. Hoe behandelen wij uw klacht?
  4. Stap 5 Uitspraak door Geschillencommissie

Stap 5 Uitspraak door Geschillencommissie

Wanneer deze inspanningen niet tot een oplossing leiden, zal de Geschillencommissie zelf tot een uitspraak komen. Die uitspraak komt meestal in de vorm van een bindend advies.

‘Bindend’ wil zeggen dat de dienstverlener en u verplicht zijn om zich aan de uitspraak te houden. In het advies staat ook altijd hoe de Geschillencommissie tot de beslissing is gekomen. Meestal volgt de uitspraak van de Geschillencommissie binnen 90 dagen na de hoorzitting. U en uw dienstverlener krijgen een kopie van de uitspraak.

Het kan overigens ook zijn dat de Geschillencommissie alleen naar de stukken kijkt om tot een oplossing te komen.

De samenstelling van de Geschillencommissie vindt u hier.

Na de uitspraak wordt uw dossier nog enige tijd digitaal bewaard. De uitspraak kan worden gepubliceerd op onze website: zonder uw naam, maar met de naam van de financiële dienstverlener.