1. Home
  2. Consumenten
  3. Klacht tegen een buitenlandse dienstverlener

Klacht tegen een buitenlandse dienstverlener

Wanneer u een klacht heeft tegen een buitenlandse dienstverlener, dan kunt u deze direct indien bij het klachteninstituut in het land van die dienstverlener of onze hulp inschakelen.

Wanneer u de hulp van Kifid inschakelt, dan nemen wij contact op met het klachteninstituut in het land van uw financiële dienstverlener, om uw klacht daar te laten behandelen. Kifid is namelijk aangesloten bij FIN-NET, een internationaal samenwerkingsverband van financiële klachteninstituten. FIN-NET staat voor Financial Dispute Resolution Network. FIN-NET telt 56 leden uit 25 landen van de Europese Economische Ruimte (EER). FIN-NET helpt u bij klachten over financiële dienstverleners in andere EER-landen. De procedure van FIN-NET is bedoeld als een aanvullende service. Klik hier voor meer informatie.

U kunt uw klacht indienen in de taal waarin u met uw buitenlandse financiële dienstverlener heeft gecorrespondeerd of in de taal waarin de overeenkomst is opgesteld.