1. Home
  2. Consumenten
  3. Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?

Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?

Voor klachten die zijn ingediend vóór 1 oktober 2014, geldt het oude reglement. Het enige verschil met het nieuwe reglement is dat u € 100 eigen bijdrage verschuldigd bent wanneer de Ombudsman uw klacht kennelijk ongegrond heeft verklaard en in overige gevallen € 50. Als u zich niet in het advies van de Ombudsman kunt vinden en uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie van Kifid, moet er – uitzonderingen daargelaten –  meer dan € 150,- in het geding zijn.

 

Interne Klachtenprocedure

Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uw klacht in behandeling kan nemen, moet de interne klachten­procedure (IKP) van uw bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen.

De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht:

zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid.

klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen.

U kunt terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten­commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht niet samen op te lossen is.

Financiële Ombudsman

De Ombudsman is een bemiddelaar. Hij werkt naar eigen inzicht. De juridische aspecten van een zaak - waarbij hij het Nederlands recht toepast - zijn voor hem belangrijk, maar niet in alle gevallen doorslaggevend.

Als de Ombudsman de klacht gegrond acht, zal hij bij de dienstverlener opkomen voor uw belangen. Zijn bemiddelingsvoorstel of aanbeveling is niet bindend.

Aan de inschakeling van de Ombudsman zijn voor u geen kosten verbonden.

Klik hier voor het reglement, geldig tot 1 oktober 2014.

Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Ombudsman, kunt u naar de Geschillencommissie stappen met behulp van het volgende formulier: Klachtenformulier.

Geschillencommissie

Als u zich niet in het advies van de Ombudsman kunt vinden, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van Kifid. Er moet dan - uitzonderingen daargelaten - wel meer dan € 150,- in het geding zijn. Ook de Geschillencommissie behandelt geen klacht die eerder aan een rechter of een andere geschillen­instantie is voorgelegd.

De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financiële dienstverlener is dan verplicht de beslissing van de Geschillencommissie uit te voeren.

In het register op www.kifid.nl vindt u een overzicht van de aangesloten financiële dienstverleners waarvoor de Geschillencommissie wel of niet een bindende uitspraak kan doen.

De eigen bijdrage bedraagt in het geval de Ombudsman de Klacht kennelijk ongegrond heeft verklaard € 100 en in overige gevallen € 50.

Klik hier voor het reglement, geldig tot 1 oktober 2014.

Accepteert u de beslissing niet, dan kunt u onder voorwaarden naar de laatste instantie van Kifid, de Commissie van Beroep.

Commissie van Beroep

Als u het niet eens bent met de bindende beslissing van de Geschillencommissie. kunt u het geschil binnen zes weken voorleggen aan de Commissie van Beroep. Er moet dan wel ten minste € 25.000,- in het geding zijn. De uitspraak van de GC moet wel bindend zijn geweest.

Ook de betrokken financiële dienstverlener kan in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie. Ook in dat geval moet er ten minste € 25.000,- in het geding zijn of het belang voor de betrokken bedrijfstak bedraagt minstens 5 miljoen euro.

Indien niet aan de hierboven genoemde vereisten is voldaan, kan de Geschillencommissie in haar uitspraak toch hoger beroep toestaan, indien het belang van de zaak dat rechtvaardigt.

De behandeling van de klacht door de Commissie van Beroep kost voor de consument € 500,-. Aan de dienstverlener wordt een kostenpercentage in rekening gebracht.

De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.