1. Home
  2. Consumenten
  3. Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?
  4. Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

Als u het niet eens bent met de bindende beslissing van de Geschillencommissie. kunt u het geschil binnen zes weken voorleggen aan de Commissie van Beroep. Er moet dan wel ten minste € 25.000,- in het geding zijn. De uitspraak van de GC moet wel bindend zijn geweest.

Ook de betrokken financiële dienstverlener kan in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie. Ook in dat geval moet er ten minste € 25.000,- in het geding zijn of het belang voor de betrokken bedrijfstak bedraagt minstens 5 miljoen euro.

Indien niet aan de hierboven genoemde vereisten is voldaan, kan de Geschillencommissie in haar uitspraak toch hoger beroep toestaan, indien het belang van de zaak dat rechtvaardigt.

De behandeling van de klacht door de Commissie van Beroep kost voor de consument € 500,-. Aan de dienstverlener wordt een kostenpercentage in rekening gebracht.

De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.