1. Home
  2. Consumenten
  3. Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?
  4. Financiële Ombudsman

Financiële Ombudsman

De Ombudsman is een bemiddelaar. Hij werkt naar eigen inzicht. De juridische aspecten van een zaak - waarbij hij het Nederlands recht toepast - zijn voor hem belangrijk, maar niet in alle gevallen doorslaggevend.

Als de Ombudsman de klacht gegrond acht, zal hij bij de dienstverlener opkomen voor uw belangen. Zijn bemiddelingsvoorstel of aanbeveling is niet bindend.

Aan de inschakeling van de Ombudsman zijn voor u geen kosten verbonden.

Klik hier voor het reglement, geldig tot 1 oktober 2014.

Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Ombudsman, kunt u naar de Geschillencommissie stappen met behulp van het volgende formulier: Klachtenformulier.