1. Home
  2. Consumenten
  3. Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?
  4. Geschillencommissie

Geschillencommissie

Als u zich niet in het advies van de Ombudsman kunt vinden, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van Kifid. Er moet dan - uitzonderingen daargelaten - wel meer dan € 150,- in het geding zijn. Ook de Geschillencommissie behandelt geen klacht die eerder aan een rechter of een andere geschillen­instantie is voorgelegd.

De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financiële dienstverlener is dan verplicht de beslissing van de Geschillencommissie uit te voeren.

In het register op www.kifid.nl vindt u een overzicht van de aangesloten financiële dienstverleners waarvoor de Geschillencommissie wel of niet een bindende uitspraak kan doen.

De eigen bijdrage bedraagt in het geval de Ombudsman de Klacht kennelijk ongegrond heeft verklaard € 100 en in overige gevallen € 50.

Klik hier voor het reglement, geldig tot 1 oktober 2014.

Accepteert u de beslissing niet, dan kunt u onder voorwaarden naar de laatste instantie van Kifid, de Commissie van Beroep.