1. Home
  2. Consumenten
  3. Uw klacht voor 1 oktober 2014 bij Kifid ingediend?
  4. Interne Klachtenprocedure

Interne Klachtenprocedure

Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uw klacht in behandeling kan nemen, moet de interne klachten­procedure (IKP) van uw bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen.

De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht:

zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid.

klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen.

U kunt terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten­commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht niet samen op te lossen is.