1. Home
  2. Consumenten
  3. Sneltest behandelbaarheid

Sneltest behandelbaarheid

In deze sneltest vindt u een aantal vragen over situaties die het meest voorkomen. Wanneer u alle vragen met ‘ja’ beantwoordt, is de kans groot dat wij uw klacht kunnen behandelen. Moet u een vraag met ‘nee’ beantwoorden, dan kan Kifid u waarschijnlijk niet verder helpen. Klik hier voor de sneltest.

Vraag 1
Heeft u uw klacht voorgelegd aan de directie of klachtafdeling van de financiële dienstverlener (FD) en haar een redelijke termijn gegeven om inhoudelijk op uw klacht te reageren?
Ja
Nee
Uw klacht is nog niet behandelbaar op grond van artikel 10.1 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Volg eerst de interne klachtenprocedure (IKP).
Vraag 2
Klopt het dat er nog geen drie maanden zijn verstreken na de reactie van de FD?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 12.1 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 3
Als de FD niet heeft gereageerd op uw klacht, blijft u dan binnen de termijn van één jaar met uw reactie?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 12.4 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 4
Is de FD tegen wie u klacht zich richt, aangesloten bij Kifid? U kunt dit controleren in het register.
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 1 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 5
Bent u een consument zoals omschreven in artikel 1 van het reglement? Handelt u met andere woorden als natuurlijk persoon en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 1 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 6
Heeft uw klacht betrekking op een financiële dienst zoals omschreven in artikel 1 van het Reglement?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 1 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 7
Is dit de eerste keer dat u uw klacht voorlegt aan Kifid?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2a van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 8
Klopt het dat uw klacht niet eerder in behandeling is genomen of behandeld is door de rechter, een commissie van scheids-mannen of een met Kifid vergelijkbare geschilleninstantie?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2b en c van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 9
Dient u de klacht in namens uzelf dan wel als gemachtigde namens een individuele consument?.
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2d van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 10
Betreft uw klacht een verleende dienst of zaak die u heeft gevraagd of afgenomen van een Nederlandse vestiging van een FD?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2f van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 11
Bedraagt de hoofdsom van de vordering op het moment van indiening van de klacht bij Kifid minder dan € 1.000.000, exclusief vertragingsrente en kosten?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2g van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 12
Klopt het dat uw klacht geen betrekking heeft op het weigeren van het aangaan van een relatie of van het uitbreiden van dienstverlening?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2h van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Vraag 13
Klopt het dat uw klacht niet gaat over de manier waarop bij een natura-verzekeringsovereenkomst de prestatie in natura wordt verricht?
Ja
Nee
Uw klacht is niet behandelbaar op grond van artikel 9.2i van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Uw klacht is naar alle waarschijnlijkheid behandelbaar. (We maken een klein voorbehoud, omdat we een paar zelden voorkomende gronden voor niet-behandelbaarheid op grond van bepaalde leden van artikel 9 niet hebben meegenomen in deze vragenlijst.) U kunt uw klacht het best indienen via mijn.kifid.nl. Geeft u de voorkeur aan verzending per post, download dan het klachtformulier.