1. Home
  2. Consumenten
  3. Tuchtraad

Tuchtraad

Naast Kifid, behandelt ook de Tuchtraad Financiële Dienstverlening klachten. De Tuchtraad behandelt alleen klachten over verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. De Tuchtraad toetst het handelen van verzekeraars aan bijvoorbeeld gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars. Daarbij kijkt de Tuchtraad of de verzekeringsmaatschappij de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in stand heeft gehouden. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, niet goed georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de branche zelf zijn opgesteld. Is een klacht gegrond, dan adviseert de Tuchtraad het bestuur van het Verbond van Verzekeraars over een eventuele maatregel. De Tuchtraad kan geen vordering tot het vergoeden van schade toewijzen.

Hoe komen klachten van consumenten bij de Tuchtraad terecht? Dat kan alleen via een doorverwijzing, bijvoorbeeld door de Voorzitter van de Geschillencommissie of de Voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid.

Als u een zaak voorlegt aan Kifid, kan die volledig of gedeeltelijk over punten gaan die de Tuchtraad moet beoordelen. Kifid let daarop, maar u kunt het zelf ook melden. Als Kifid dat nodig vindt, verwijst Kifid de klacht door naar de Tuchtraad.

Er zijn ook andere instanties en personen die een klacht kunnen doorverwijzen naar de Tuchtraad. Voor meer informatie: www.tuchtraadfd.nl.