1. Home
  2. Consumenten
  3. Tuchtraad

Tuchtraad

Naast Kifid behandelt ook de Tuchtraad Financiële Dienstverlening klachten. Het gaat daarbij alleen om klachten over verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, slecht georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de branche zelf zijn opgesteld. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding toewijzen.

Klachten van consumenten komen alleen bij de Tuchtraad terecht via een doorverwijzing, bijvoorbeeld door de voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Als u een zaak voorlegt aan Kifid, kan die gaan over punten die de Tuchtraad moet beoordelen. Dan zal Kifid de klacht doorverwijzen naar de Tuchtraad.

Voor meer informatie: www.tuchtraadfd.nl.