1. Home
  2. Consumenten
  3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een lijst aan met veelgestelde vragen. Klik op de vraag en u ziet het antwoord. Kifid actualiseert deze lijst geregeld.

U maakt eerst uw persoonlijke account aan. Vervolgens kunt u uw klacht tegen de financiële dienstverlener bij ons melden via een online klachtenformulier. Via Mijn Kifid kunt u vervolgens alle relevante documenten uploaden. Daarna kunt u de behandeling van uw klacht volgen via Mijn Kifid, want u ontvangt bericht na iedere relevante actie die Kifid neemt.

Een klacht indienen via Mijn Kifid gaat snel en is efficiënt, zowel voor u als voor ons. Bovendien kunt u snel en gemakkelijk aanvullende dossierstukken indienen. Op die manier komt de gewenste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon. Bijkomend voordeel is dat het beter is voor het milieu, omdat de papierstroom afneemt.

Selecteer in Mijn Kifid de optie Registreren en vul de velden in. U ontvangt een bevestigingsmail met verdere gegevens. Onthoud uw wachtwoord goed, want dat bevestigen we niet per e-mail.

De registratie en afhandeling binnen Mijn Kifid zijn gratis.

De site is uitermate veilig. Mijn Kifid voldoet aan de hoogste veiligheidseisen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Ga naar Mijn Kifid en maak een persoonlijk user account aan. Vul uw persoonlijke gegevens in en vul alle velden van het digitale klachtformulier in (via Mijn klachten). U kunt uw klacht volledig digitaal indienen, inclusief digitale bestanden en de volledige correspondentie met uw financiële dienstverlener.

Het indienen van een digitale klacht doet u op Mijn Kifid in vijf stappen:

  1. U geeft aan in welke hoedanigheid u een klacht indient: als consument of als vertegenwoordiger van een consument.
  2. U geeft de kenmerken op van de financiële dienstverlener tegen wie u een klacht wilt indienen.
  3. U omschrijft de klacht, geeft een mogelijke oplossing en geeft aan of u financiële schade heeft geleden en, zo ja, hoeveel deze bij benadering bedraagt.
  4. U omschrijft wat voor type klacht u heeft: u kunt onder andere kiezen uit bankproducten, hypotheken, schade en levensverzekeringen. Ook kunt u in deze stap de door Kifid gevraagde bestanden uploaden.
  5. U accepteert de privacyverklaring.

Voordat u de klacht definitief verstuurt, krijgt u de mogelijkheid om uw ingevoerde gegevens te controleren op juistheid. Na het versturen van de klacht heeft u geen mogelijkheid meer om deze aan te passen.

Kifid informeert u tijdens de behandeling van de klacht automatisch over status en wijzigingen. Zo ontvangt u algemene meldingen op het webportaal en/of gerichte e-mails en digitale brieven van de behandelaar van uw dossier.

Selecteer in Mijn Kifid de optie “Wachtwoord vergeten” en volg de aanwijzingen. 

Stuur een e-mail met uw persoonlijke gegevens en uw nieuwe en oude emailadres naar mijnkifid@kifid.nl. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op.

U kunt de papieren stukken zelf scannen en daarna digitaal indienen via Mijn Kifid. Kunt u uw stukken niet scannen, stuur dan een kopie van uw papieren stukken naar Kifid. Vermeld op alle stukken altijd uw naam, adresgegevens, geboortedatum of uw dossiernummer, zodat wij de stukken aan uw persoon kunnen koppelen.

Het blijft mogelijk klachten via de post in te dienen, maar dit heeft niet de voorkeur van Kifid.

Kifid communiceert in dat geval per post met u en niet per e-mail.

De laatste versies van Microsoft Word ondersteunen het “exporteren naar” of het “opslaan als” PDF.

Een andere mogelijkheid is het installeren van een zogenaamde PDF-printer, zoals PDF Creator of pdfforge.

Informeer eerst bij uw dienstverlener of de klacht is ontvangen en in behandeling genomen. Als uw dienstverlener niet binnen zes weken reageert, kunt u de klacht indienen bij Kifid. Gebruik hiervoor het klachtformulier

Nee, als een rechter of een andere onafhankelijke geschilbeslechtende instantie al een uitspraak heeft gedaan, kan Kifid de klacht niet meer in behandeling nemen. Ditzelfde geldt voor klachten die nog bij een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie in behandeling zijn.

Ja, als de uitspraak van de Geschillencommissie bindend is. 
  
De meeste financiële dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten, hebben aangegeven dat zij uitspraken van de Geschillencommissie als bindend aanvaarden. Dit geldt in ieder geval voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB en voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. In een geschil met één van deze dienstverleners, behandelt de Geschillencommissie een klacht alleen als ook de consument verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

Sommige dienstverleners hebben dit echter niet gedaan. In dat geval zal Kifid de FD vragen of deze voor uw zaak alsnog voor een bindend advies wil kiezen. Is dit niet het geval, dan kan Kifid alleen uitspraak doen als u instemt met een niet-bindend advies.

U kunt dan een procedure bij de rechter aanspannen en eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies nakomt.

De behandeltijd hangt af van de complexiteit van de klacht en de behandelwijze. De behandeling van een relatief eenvoudige klacht vraagt minder tijd dan de behandeling van een complexe klacht, waarbij medische aspecten een rol spelen of (externe) deskundigen moeten worden geraadpleegd. In de regel rondt Kifid de behandeling van een klacht af binnen 90 dagen na de zittingsdatum. Komt er geen zitting, dan wordt gerekend vanaf de datum waarop het klachtdossier van Kifid compleet is.

Kifid behandelt alleen klachten over pensioenpolissen die zijn afgesloten met verzekeraars. Klachten over regelingen met pensioenfondsen kunt u indienen bij de Ombudsman Pensioenen.

 

Iedere financiële dienstverlener moet een goede interne klachtenprocedure hebben, om problemen zelf op te lossen. Kifid kan uw klacht pas in behandeling nemen wanneer u deze interne klachtenprocedure volledig heeft doorlopen.

 

Informeer eerst bij uw dienstverlener of de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Als uw dienstverlener niet binnen zes weken reageert, kunt u de klacht indienen bij Kifid. Dit kan het best via www.mijnkifid.nl. Desgewenst kunt u hiervoor het klachtformulier gebruiken. 

 

 

Ja, Kifid kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u de klacht heeft ingediend:

  • binnen drie maanden na de dagtekening van de brief waarin uw financiële dienstverlener zijn definitieve standpunt over de klacht kenbaar maakt, of
  • binnen een jaar nadat u de klacht aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Zie ook de Reglementen van de Ombudsman en de Geschillencommissie. Met de sneltest kunt u bekijken of u met uw klacht bij ons terecht kunt.

 

Nee, Kifid is niet uw vertegenwoordiger, maar een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Wij luisteren naar uw verhaal, maar ook naar het verhaal van de financiële dienstverlener. Ook doen we ons uiterste best om uitleg en toelichting te geven. Wij komen tot een beslissing op basis van de informatie van u en de financiële dienstverlener en de geldende regels (wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen, gedragscode, etc.).


 

 

 

Ja, via mijn.kifid.nl. U kunt via deze site ook alle benodigde documenten uploaden.

 

 

 


 

 

Daarover kunnen we ons niet vooraf uitspreken. Wij zijn een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Wij baseren onze uitspraak op alle ontvangen informatie en de geldende regels. Als u een idee wilt krijgen over de succeskans, dan kunt u op www.kifid.nl kijken of er een zaak op staat die op uw probleem lijkt en hoe Kifid daarop besliste.

 

De Ombudsman en de Geschillencommissie brengen consumenten die na 1 oktober 2014 een klacht hebben ingediend, geen kosten in rekening. Een procedure bij de Commissie van Beroep kost € 500,-.

 

 

Bij een bindend advies hebben partijen vooraf afgesproken dat zij de uitspraak van de Geschillencommissie/Commissie van Beroep nakomen.

 

U kunt dan een procedure bij de rechter aanspannen en eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies nakomt.

 

 
 

 

 

Een hoorzitting duurt een half uur tot drie kwartier, soms wat korter of langer.

 

 

Tijdens de hoorzitting kunt u nog eens persoonlijk vertellen wat u van de zaak vindt. Datzelfde geldt voor uw financiële dienstverlener. De Geschillencommissie weet op basis van uw informatie en die van de financiële dienstverlener al waarover het gaat. U hoeft dus niet alles helemaal opnieuw uit te leggen, maar kunt een aanvullende toelichting geven.

 

 

Ja, u mag zich door iemand anders laten bijstaan. Dat kan juridische bijstand zijn, maar u mag ook een vriend of familielid meenemen. Wel willen wij vooraf graag weten wie dat is. Stuur in dat geval een mail naar ZittingGeschillencommissie@kifid.nl waarin u de namen van de aanwezigen vermeldt en hun hoedanigheid en/of functie.