1. Home
  2. Consumenten
  3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een lijst aan met veel gestelde vragen. Kifid actualiseert deze lijst geregeld.

U maakt eerst uw persoonlijke account aan. Daarna kunt u uw klacht tegen de financiële dienstverlener bij ons indienen via het online klachtenformulier. Via Mijn Kifid kunt u ook meteen alle belangrijke documenten uploaden. De behandeling van uw klacht kunt u daarna volgen via Mijn Kifid: u krijgt bericht na iedere belangrijke actie die Kifid onderneemt.

Een klacht indienen via Mijn Kifid gaat snel en is efficiënt. De gewenste informatie komt meteen terecht bij de juiste persoon. Bovendien kunt u snel en gemakkelijk aanvullende stukken indienen. Een extra voordeel is dat het beter is voor het milieu, omdat de papierstroom afneemt.

Selecteer in Mijn Kifid de optie ‘Registreren’ en vul de velden in. U ontvangt een bevestigingsmail met verdere gegevens. Onthoud uw wachtwoord goed, want dat bevestigen we niet per e-mail.

De registratie en afhandeling binnen Mijn Kifid zijn gratis.

Mijn Kifid voldoet aan de hoogste veiligheidseisen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Ga naar Mijn Kifid en maak een persoonlijk user account aan. Vul uw persoonlijke gegevens in en alle velden van het digitale klachtformulier (via Mijn klachten). U kunt uw klacht helemaal digitaal indienen, inclusief digitale documenten en de volledige correspondentie met uw financiële dienstverlener.

U doorloopt vijf stappen op Mijn Kifid:

  1. U geeft aan of u een klacht indient als consument of als vertegenwoordiger van een consument.
  2. U vult de gegevens in van uw financiële dienstverlener.
  3. U omschrijft de klacht, geeft een mogelijke oplossing en geeft aan of en hoeveel financiële schade u naar schatting heeft geleden.
  4. U beschrijft wat voor type klacht u heeft: bijvoorbeeld rond bankproducten, hypotheken of schade- en levensverzekeringen. Ook kunt u hier de door Kifid gevraagde bestanden uploaden.
  5. U accepteert de privacyverklaring.

Voordat u de klacht definitief verstuurt, controleert u uw gegevens nog op juistheid. Het aanpassen van deze gegevens kan niet meer na het versturen van uw klacht.

Kifid houdt u tijdens de behandeling van uw klacht automatisch op de hoogte. Bijvoorbeeld via gerichte e-mails en digitale brieven van de behandelaar van uw dossier.

Selecteer in Mijn Kifid de optie “Wachtwoord vergeten” en volg de aanwijzingen. 

Stuur een e-mail met uw persoonlijke gegevens en uw nieuwe en oude emailadres naar mijnkifid@kifid.nl. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op.

U kunt de papieren stukken zelf scannen en daarna digitaal indienen via Mijn Kifid. Ook mag u een kopie van uw papieren sturen naar Kifid. Vermeld dan altijd op alle documenten uw naam, adresgegevens, geboortedatum of dossiernummer, zodat wij de stukken direct aan u kunnen koppelen.

Het blijft mogelijk om uw klacht via de post in te dienen. Kifid communiceert in dat geval per post met u en niet per e-mail. Dat maakt de behandeling van uw klacht dus wat minder snel.

De laatste versies van Microsoft Word ondersteunen het “exporteren naar” of het “opslaan als” PDF.

 

Informeer eerst bij uw dienstverlener of de klacht is ontvangen en in behandeling genomen. Als uw dienstverlener niet binnen zes weken reageert, kunt u de klacht indienen bij Kifid. Gebruik hiervoor het klachtformulier

Nee, als een rechter of een andere onafhankelijke geschilleninstantie al een uitspraak heeft gedaan, kan Kifid de klacht niet meer behandelen. Dat geldt ook voor klachten die nog bij een rechter of andere instantie in behandeling zijn.

Ja, als de uitspraak van de Geschillencommissie bindend is. 
 

De meeste financiële dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten, aanvaarden de uitspraken van de Geschillencommissie als bindend. Dit geldt in ieder geval voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB en voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

In andere gevallen zal Kifid aan de financiële dienstverlener vragen of hij instemt met een bindend advies rond uw klacht. Wil hij dit niet , dan kan Kifid alleen uitspraak doen als u instemt met een niet-bindend advies. Daar hoeft de dienstverlener zich dus niet aan te houden.

 

U kunt dan bij de rechter eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies nakomt.

Dat ligt eraan hoe ingewikkeld de klacht is. De behandeling van een vrij eenvoudige klacht vraagt minder tijd dan de behandeling van een moeilijke klacht. Soms speelt bijvoorbeeld medische informatie een rol of moeten externe deskundigen naar het probleem kijken. Over het algemeen komt Kifid binnen 90 dagen na de zittingsdatum tot een uitspraak. Is er geen hoorzitting, dan wordt gerekend vanaf de datum waarop het klachtdossier van Kifid compleet is.

Kifid behandelt alleen klachten over pensioenpolissen die zijn afgesloten met verzekeraars. Klachten over regelingen met pensioenfondsen kunt u indienen bij de Ombudsman Pensioenen.

 

Iedere financiële dienstverlener moet een goede interne klachtenprocedure hebben. Zo kunnen ze zelf problemen oplossen. Kifid kan uw klacht pas in behandeling nemen wanneer u de eigen klachtenprocedure van de financiële dienstverlener helemaal heeft doorlopen.

Informeer eerst bij uw dienstverlener of de klacht is ontvangen. Als uw dienstverlener niet binnen zes weken reageert, kunt u de klacht indienen bij Kifid. Gebruik hiervoor het klachtformulier

Ja, Kifid kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u de klacht heeft ingediend:

  • binnen drie maanden na de definitieve reactie van uw financiële dienstverlener op uw klacht, of
  • binnen een jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld bij uw financiële dienstverlener. 

Nee, Kifid is niet uw vertegenwoordiger. Wij zijn een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. We luisteren naar uw verhaal, maar ook naar het verhaal van uw dienstverlener. Wij komen tot een beslissing op basis van de informatie die u en de financiële dienstverlener ons geven. Daarbij kijken we naar de geldende regels, zoals wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen, gedragscodes, enzovoorts. We doen daarnaast ons uiterste best om hierover duidelijke uitleg te geven.

 

Ja, via mijn.kifid.nl. U kunt via deze site ook alle benodigde documenten uploaden.

 

 

 


 

 

Dat is lastig te zeggen. Wij zijn een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Wij baseren onze uitspraak op alle ontvangen informatie en de geldende regels. Als u een idee wilt krijgen over uw succeskans, dan kunt u op www.kifid.nl kijken naar eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken.

Sinds 1 oktober 2014 brengt de Geschillencommissie geen kosten meer in rekening als u een klacht indient. Een procedure bij de Commissie van Beroep kost €500,-.

Bij een bindend advies moeten de financiële dienstverlener en u zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie of Commissie van Beroep houden.

U kunt dan bij de rechter eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies naleeft.

U kunt dan een procedure bij de rechter aanspannen en eisen dat uw financiële dienstverlener het bindend advies nakomt.

 

 
 

 

 

Een hoorzitting duurt een half uur tot een uur, soms wat korter of langer.

 

 

Tijdens de hoorzitting kunt u nog eens persoonlijk vertellen wat u van de zaak vindt. Dat geldt ook voor uw financiële dienstverlener. De Geschillencommissie kent uw dossier al goed. U hoeft dus niet alles opnieuw uit te leggen, maar kunt wel extra toelichting geven.

Ja, dat mag. Dat kan iemand zijn die juridische bijstand geeft, maar ook een vriend of familielid. We willen wel vooraf graag weten om wie het gaat. Stuur daarvoor uiterlijk twee dagen voor de hoorzitting een mail naar ZittingGeschillencommissie@kifid.nl waarin de namen van de aanwezigen staan en hun eventuele functie.