1. Home
  2. Consumenten
  3. Veelgestelde vragen

Moet een financiële dienstverlener zich houden aan de uitspraak van de Geschillencommissie?

Ja, als de uitspraak van de Geschillencommissie bindend is. 
  
De meeste financiële dienstverleners die bij Kifid zijn aangesloten, hebben aangegeven dat zij uitspraken van de Geschillencommissie als bindend aanvaarden. Dit geldt in ieder geval voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB en voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. In een geschil met één van deze dienstverleners, behandelt de Geschillencommissie een klacht alleen als ook de consument verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

Sommige dienstverleners hebben dit echter niet gedaan. In dat geval zal Kifid de FD vragen of deze voor uw zaak alsnog voor een bindend advies wil kiezen. Is dit niet het geval, dan kan Kifid alleen uitspraak doen als u instemt met een niet-bindend advies.

Terug naar overzicht