1. Home
  2. Dienstverleners
  3. Bindend /Niet bindend

Bindend /Niet bindend

Uitgangspunt bij de geschillenbeslechting door Kifid is dat zij recht spreekt op basis van bindend advies. Uitspraken van Kifid zijn alleen bindend als het Reglement dat bepaalt én beide partijen voorafgaand aan de uitspraak de bindendheid hebben aanvaard.

Wij vragen de consument in de loop van de procedure of deze een bindend of niet-bindend advies wilt. Wanneer u heeft verklaard onze uitspraken als bindend te aanvaarden, dan moet de consument de uitspraak ook als bindend aanvaarden. Heeft u dit niet gedaan, dan zal Kifid u vragen of u voor de afhandeling van de klacht in kwestie alsnog voor een bindend advies kiest. Is dit niet het geval, dan kan Kifid alleen uitspraak doen als de consument instemt met een niet-bindend advies.

Sommige uitspraken zijn altijd niet-bindend doordat het Reglement dit bepaalt. Uitspraken zijn niet-bindend:

  • bij een vereenvoudigde behandeling (zoals omschreven in artikel 36 van het Reglement);  
  • wanneer zij boven het plafondbedrag uitkomen (zoals omschreven in artikel 44.6 van het Reglement). Het plafondbedrag voor de bindendheid van uitspraken van de Geschillen­commissie is voor het intermediair in geval van bindende uitspraak € 100.000 en voor de meeste aanbieders € 250.000,--

 

Als u het niet eens bent met het bindend advies van de Geschillencommissie, dan staat hoger beroep open bij de Commissie van Beroep als het gaat om klachten met een financieel belang van € 25.000,-- of meer. Ook kunt u naar de rechter stappen voor een marginale toetsing. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies juist tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd; een inhoudelijke toets is niet mogelijk.

Tegen een niet-bindend advies van de Geschillencommissie staat in beginsel geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep. U kunt een niet-bindend advies wel inhoudelijk aan de rechter voorleggen.

Klik hier voor het meest recente overzicht van de bindenheid van de aangeslotenen.