1. Home
  2. Dienstverleners
  3. Hoe verloopt de procedure?

Hoe verloopt de procedure?

De eerste stap is dat u via de interne klachtenprocedure (IKP) de klacht van uw klant probeert op te lossen. Als u samen niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kan uw klant zijn/haar klacht aan Kifid voorleggen. Kifid kan geen klachten behandelen die ook aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie zijn voorgelegd.

Als bij de juridische toets is vastgesteld dat de klacht behandelbaar is, gaat de Ombudsman na of hij kan bemiddelen. Lukt dat niet dan gaat de klacht naar de Geschillencommissie. Deze kan de klacht regulier behandelen of vereenvoudigd. 

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie staat hoger beroep open bij de Commissie van Beroep wanneer het gaat om klachten of uitspraken met een financieel belang van € 25.000 of meer.

Hieronder vindt u onze werkwijze in schema. Meer informatie over de procedures vindt u Publicaties en Over Kifid. Meer informatie biedt het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverleningop www.kifid.nl onder Over Kifid.