1. Home
  2. Dienstverleners
  3. Hoe verloopt de procedure?

Hoe verloopt de procedure?

Via uw interne klachtenprocedure (IKP) probeert u de klacht van uw klant eerst samen op te lossen. Lukt het niet om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan uw klant zijn klacht aan Kifid voorleggen. Kifid behandelt geen klachten die ook aan een rechter of andere geschilleninstantie zijn voorgelegd.

Als bij de juridische toets is vastgesteld dat Kifid de klacht kan behandelen, gaat de bemiddelaar na of hij kan bemiddelen. Lukt dat niet dan gaat de klacht naar de Geschillencommissie. Deze kan de klacht regulier behandelen of vereenvoudigd. 

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep wanneer het gaat om klachten of uitspraken met een financieel belang van € 25.000 of meer.

Meer informatie over de procedures vindt u onder Publicaties en Over Kifid. Meer informatie biedt het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies. op www.kifid.nl onder Over Kifid.