1. Home
  2. Dienstverleners
  3. Financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners

Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend.

Wij bieden een aantrekkelijk alternatief voor de gang naar de rechter. Kifid komt pas in beeld wanneer u en uw klant er niet in slagen een geschil op te lossen via de interne klachtenprocedure (IKP). Uw klanten kunnen naar Kifid stappen na uw schriftelijke afwijzing van hun klacht.

Wilt u meer weten over deze procedure en onze dienstverlening aan u en uw klant? Ga dan op onze homepage naar de rubriek 'Consumenten' of toets 'Ik heb een klacht'.