Mijn Kifid
Mijn Kifid

Hersteluitspraak 2018-512 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018- 512

(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.A. Blom, secretaris)

Toepassing artikel 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies.

Herzieningsverzoek ontvangen op : 25 juli 2018
Ingediend door                           : Consument

Datum hersteluitspraak                : 9 augustus 2018

Aard uitspraak                            : Bindend advies

 

Bij e-mail van 25 en 26 juli heeft [Consument] bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak [Dossiernummer] tussen [Consument] en DAS Rechtsbijstand van 24 juli 2018.

 

Bij brief van 7 augustus 2018 heeft DAS Rechtsbijstand gereageerd op het herzieningsverzoek van [Consument].

 

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van
art. 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies te herstellen.

 

De voorzitter bepaalt dat de uitspraak verbeterd wordt in die zin dat:

 

2.7.     Op 15 november 2016 heeft Rechtsbijstanduitvoerder Consument verwezen naar een externe advocaat omdat Buren I ook een beroep hadden gedaan op hun rechtsbijstandverzekering, die ook door Rechtsbijstanduitvoerder werd uitgevoerd.

 

5.4.      De Commissie stelt vast dat Rechtsbijstanduitvoerder een polisblad in de procedure heeft overgelegd waarop 31 december 2003 als ingangsdatum vermeld staat. De vraag is dan of Rechtsbijstanduitvoerder moest weten dat die informatie op het polisblad onjuist is omdat de Verzekering al langer liep. Deze vraag beantwoordt de Commissie ontkennend.

 

  1. 19 . Consument heeft uit de bij Rechtsbijstanduitvoerder gemelde geschillen vijf verschillende gebeurtenissen onder scheiden: de plaatsing van de Schutting, het plaatsen van de Aanbouw, de weigering van Consument om toegang te verlenen tot zijn perceel ten behoeve van werkzaamheden aan de spouwmuur, het door Buren 1 tegen de zijmuur van de woning van Consument laten groeien van klimplanten en, het door Buren I te dicht uit de erfgrens laten groeien van haagplanten.

 

 

Deze hersteluitspraak heeft betrekking op de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie
op 24 juli 2018 met nummer 2018-462.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact