Mijn Kifid
Mijn Kifid

Hersteluitspraak 2019-059 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-059
(mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. R.P.W. van de Meerakker, secretaris)

Toepassing artikel 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies

Herzieningsverzoek ontvangen op : 5 augustus 2018
Ingediend door : Consument.
Datum hersteluitspraak : 29 januari 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Deze hersteluitspraak hangt samen met uitspraak GC Kifid 2018-433. Er is sprake van een toegevoegde overweging, namelijk 4.9. De hersteluitspraak heeft geen gevolg voor het eindoordeel (de beslissing) van de Geschillencommissie.

Hersteluitspraak

Bij e-mail van 5 augustus 2018 heeft Consument bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak [Dossiernummer] tussen Consument en ABN AMRO Bank N.V. van 18 juli 2018. Omdat het bezwaar van Consument als spam werd aangemerkt door de
e-mailserver van het Kifid, heeft de Commissie dit bezwaar pas op 29 november 2018 aan de Bank voorgelegd.

Bij brief van 6 december 2018 heeft de Bank gereageerd op het herzieningsverzoek van Consument. De Commissie verwerpt het door de Bank genoemde bezwaar nu ook van bindende adviezen beroep opengesteld kan worden.

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van art. 40 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies als volgt aan te vullen:

4.9. Tot slot overweegt de Commissie dat het, gelet op het belang dat het onderhavige geschil voor Consument vertegenwoordigt, gerechtvaardigd is dat op grond van artikel 5.2 van het Reglement van de Commissie van Beroep beroep wordt opengesteld tegen de beslissing van de Commissie.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact