Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-259 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-259
(prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J.M. Fennis, secretaris)

Klacht ontvangen op: 24 april 2015
Ingesteld door: Consument
Tegen: MNF Bank N.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen de Bank
Datum uitspraak: 11 september 2015
Aard uitspraak: Bindend advies

Samenvatting

Ondanks dat de bank in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren tegen de klacht, heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt. De vordering van consument is toegewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ondertekende vragenformulier;
• de klachtbrief van Consument met als bijlage de correspondentie in de interne klachtprocedure van de Bank.

De Bank is door de Commissie in de gelegenheid gesteld verweer te voeren maar de Bank heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De Commissie stelt vast dat partijen haar advies als bindend zullen aanvaarden en dat het geschil zich leent voor afdoening op stukken, nu voor mondelinge behandeling als bedoeld in artikel 40.1 van haar reglement geen aanleiding bestaat.

2. Beoordeling

2.1 De Commissie verwijst voor de vordering, gronden en feiten naar wat Consument daarover heeft aangevoerd in zijn klachtbrief met bijlagen.
2.2 De Bank heeft, alhoewel zij daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld, de stellingen en de vordering van Consument niet weersproken. Nu de vordering van Consument tot betaling van een bedrag van € 7.000,- de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal deze worden toegewezen.

3. Beslissing

De Commissie beslist dat de Bank binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van € 7.000,-.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact