Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-348 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-348
(mr. dr. H.O. Kerkmeester, voorzitter, drs L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden en
mr. M.J.M. Fennis, secretaris)
Klacht ontvangen op : 17 juli 2015
Ingesteld door : Consument
Tegen : Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Utrecht,
verder te noemen de Bank
Datum uitspraak : 24 november 2015
Aard uitspraak : Bindend advies
Samenvatting
Consument doet zijn beklag over wijziging van de tarieven die de Bank voor een beleggingsproduct
in rekening brengt. Op grond van de overeenkomst en de daarvan onderdeel uitmakende
voorwaarden is het de Bank toegestaan de tarieven te wijzigen. De Bank dient daarbij wel rekening
houden met de belangen van Consument, hetgeen de Bank in dit geval onvoldoende heeft gedaan.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
· het door Consument ondertekende vragenformulier;
· de klachtbrief van Consument met als bijlage de correspondentie in de interne
klachtprocedure van de Bank;
· het verweerschrift van de Bank;
· de reactie van Consument op het verweerschrift van de Bank;
· de nadere reactie van de Bank;
· de verklaring waarmee Consument de uitspraak van de Commissie als bindend aanvaardt.
Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 29 oktober 2015 te Den Haag en
zijn aldaar verschenen.
2. Feiten
Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende feiten.
2.1 Consument heeft op 3 januari 2014 de Overeenkomst Rabo Rendemix-beleggen ondertekend.
Via Rabo Rendemix belegt Consument in een mixfonds van Blackrock, waarbij hij de keuze
heeft uit vijf onderscheidenlijke fondsen. Het tarief dat de Bank daarvoor aan Consument in
rekening brengt bedraagt 0,20% over het gemiddeld belegd vermogen met een minimum van
€ 20,- en een maximum van € 120,- per jaar.
2.2 Op 7 mei 2015 heeft de Bank aan Consument bericht dat zij met ingang van 1 juli 2015 een
nieuwe tariefstructuur zal invoeren. De nieuwe tariefstructuur is als volgt:
– 0,125% per kwartaal over het gemiddeld belegd vermogen tot € 200.000,-;
– 0,10% per kwartaal over het meerdere tot € 500.000,- en;
– 0,075% per kwartaal over het meerdere daarboven.
Het minimumtarief bedraagt € 6,25 per kwartaal. Het maximumtarief is komen te vervallen.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact