Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-441 (Bindend)

De zeer specifieke eisen die Consument stelt aan de aard, inhoud en omvang van het hersteladvies door de Adviseur berusten op een misvatting van de op de Adviseur jegens Consument rustende verplichtingen. Anders dan Consument betoogt houden deze niet in dat de Adviseur Consument tot in detail zou moeten informeren over de volledige kostenlading van huidige of alternatieve producten of dat de Adviseur gehouden zou zijn Consument ter zake van elk van zijn mogelijke alternatieve keuzes van een persoonlijk beleggingsadvies te voorzien.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier, inclusief bijlagen;
• het verweerschrift van Adviseur;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Adviseur;
• de verklaring van Consument met diens keuze voor bindend advies.
De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.
Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 14 juni 2016 en zijn aldaar verschenen.
Beide partijen hebben voor de mondelinge behandeling gebruik gemaakt van pleitnota’s.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1 Consument heeft sinds 13 september 1999 een A[..de verzekeraar..] Future (voorheen: ‘Royal Future’) beleggingsverzekering ([..1..]). De verzekering kwam tot stand onder bemiddeling van de toenmalig adviseur van Consument, [..voormalig adviseur..].
2.2 Per e-mail van 23 april 2015 heeft Consument contact opgenomen met verzekeraar A[..de verzekeraar..] (hierna: ‘de verzekeraar’) en in het kader van een te verkrijgen hersteladvies verzocht om instemming voor ‘het aantrekken van een nieuwe, onafhankelijke adviseur’:
Zoals u weet of kunt weten, uit eerdere correspondentie, is mijn voormalige adviseur [..1..] geen serieuze optie meer, te meer niet daar voor dit schadehersteladvies een aanzienlijk bedrag zou moeten worden betaald. Ondergetekende is derhalve voornemens hiervoor [..andere adviseur..] aan te trekken.
In reactie daarop heeft [..de verzekeraar..] per e-mail van 28 april 2015 laten weten:

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact