Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-357

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-357
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J.M. Fennis, secretaris)

Klacht ontvangen op : 21 december 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : WorldWideBroker, gevestigd te Rijswijk, verder te noemen WWB
Datum uitspraak : 12 juni 2017
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Ondanks dat de financieel dienstverlener in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren tegen de klacht, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De vordering van consument is toegewezen.

1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument ingediende klachtformulier met daarbij de klachtbrief van Consument en bijlagen.

WorldWideBroker is door de Commissie in de gelegenheid gesteld verweer te voeren maar WWB heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend. De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Vordering
2.1 Consument vordert een bedrag van € 18.000,-.
2.2 De vordering steunt kort en zakelijk weergegeven op de volgende grondslag. Consument stelt dat hem een beleggingsproduct is geadviseerd en verkocht dat niet passend is bij zijn doelstelling, namelijk sparen voor zijn pensioen.

3. Beoordeling
3.1 De Commissie verwijst voor de vordering, gronden en feiten naar wat Consument daarover heeft aangevoerd in zijn klachtbrief met bijlagen.
3.2 WorldWideBroker heeft, alhoewel zij daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld, de stellingen en vordering van Consument niet weersproken. Nu de vordering van Consument tot betaling van een bedrag van € 18.000,- de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal deze worden toegewezen.

4. Beslissing
De Commissie beslist dat WorldWideBroker binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument een bedrag van € 18.000,- vergoedt.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact