Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-388 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-388
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. A. Kanhai, secretaris)

Klacht ontvangen op : 6 oktober 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : De Hypotheker Nieuwegein B.V., gevestigd te Nieuwegein, verder te noemen de Adviseur
Datum uitspraak : 16 juni 2017
Aard uitspraak : bindend advies

De Commissie bepaalt dat deze hersteluitspraak een aanvulling is op de uitspraak bekend onder nummer 2017-282. De beslissing komt, anders dan in voornoemde uitspraak, te luiden:

5. Beslissing

De Commissie beslist dat dat Consument geen advieskosten is verschuldigd aan de Adviseur. Daarnaast dient de Adviseur binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, € 500,- van de door Consument gemaakte kosten voor juridische bijstand aan haar te vergoeden. De vordering inzake de makelaarsvergoeding wordt afgewezen.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact