Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-079 (Bindend)

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-079
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.A. Kleijer, secretaris)
Toepassing artikel 46 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)

Klacht ontvangen op : 15 juli 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : De Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen
Adviseur
Datum hersteluitspraak : 1 februari 2018
Aard uitspraak : Bindend advies

Bij brief van 2 november 2017 heeft de heer mr. [X] namens Adviseur verzocht om herstel van een kennelijke verschrijving in de uitspraak van de Geschillencommissie in de klachtprocedure tussen Consument en de Adviseur van 26 oktober 2017 gepubliceerd onder nummer 2017-714.

De gemachtigde van Consument heeft van de geboden gelegenheid hierop te reageren, geen gebruik gemaakt.

De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van artikel 46 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) te herstellen.

In de te herstellen uitspraak is in overweging 4.15, voor zover relevant, te lezen “Dit gegeven in relatie tot het feit dat deze berekeningen in de periode van de verstrekte opdracht zijn opgesteld, leidt ertoe dat de Commissie het niet aannemelijk acht dat de berekeningen met Consument zijn gedeeld”.

Abusievelijk ontbreekt een tweede ‘niet’.

Uitgaande van dit laatste bepaalt de Voorzitter dat de overweging 4.15 als volgt wordt verbeterd:
“4.15 Dit gegeven in relatie tot het feit dat deze berekeningen in de periode van de verstrekte opdracht zijn opgesteld, leidt ertoe dat de Commissie het niet aannemelijk acht dat de berekeningen niet met Consument zijn gedeeld”.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact