Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-112

Hersteluitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-112
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. F. Faes, secretaris)
Toepassing artikel 46 Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)
Klacht ontvangen op : 4 juli 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Zorgeloosch B.V., gevestigd te Alkmaar, verder te noemen Adviseur
Datum hersteluitspraak : 15 februari 2018
Aard Uitspraak : Niet-bindend Advies

Bij e-mailbericht van 13 november 2017 heeft Consument bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in de zaak tussen Consument en Zorgeloosch B.V. van 6 november 2017 gepubliceerd onder nummer 2017-739.
De Commissie heeft bij brief van 12 januari 2018 Zorgeloosch B.V. in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Zorgeloosch B.V. heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het herzieningsverzoek van Consument.
De Voorzitter ziet aanleiding de uitspraak van de Commissie op grond van artikel 46 van Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) te herstellen. De voorzitter bepaalt dat de uitspraak verbeterd wordt in die zin dat rechtsoverweging 4.3 als volgt komt te luiden:
“Uit de schriftelijke stukken is gebleken dat Consument en zijn ex-echtgenote voor het eerst in december 2014 contact hebben gehad met de Adviseur. Ook staat vast dat pas in augustus 2015 een aanvraag tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is ingediend bij Stater. Uiteindelijk heeft het tot februari 2016 geduurd alvorens Stater de aanvraag heeft afgewezen. De gehele verloop overziend, komt de Commissie tot de conclusie dat, met name voor wat het actief bewaken van de voortgang betreft, de Adviseur is tekortgeschoten. Dit laatste is ook door de Adviseur erkend.”

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact