Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-412 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-412
(mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 9 oktober 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen

Verzekeraar

Datum uitspraak             : 10 juli 2018

Aard uitspraak                : Bindend advies


Samenvatting

Autoverzekering. WA-dekking. Consument klaagt over de wijze waarop Verzekeraar de schade
als gevolg van een aanrijding heeft afgewikkeld. Consument bestrijdt aansprakelijk te zijn voor de aanrijding. De Commissie stelt op basis van de informatie in het dossier vast dat Consument onvoldoende bewijs heeft aangeleverd van haar stellingen. De Commissie ziet geen aanleiding Verzekeraar gehouden te achten van een andere schadeverdeling uit te gaan. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

 

 • Procesverloop

 

 1. De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
 • het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar;
 • de aanvullende reactie van Consument (inclusief de verklaring met de keuze voor bindend advies).
 • De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. De Commissie stelt voorts vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.
 • Feiten 
  1. Consument heeft sinds 16 december 2009 een autoverzekering bij Verzekeraar. De verzekering, die wordt geadministreerd onder polisnummer [nummer], voorziet in een WA-dekking en een dekking voor aanrijdingen.
  2. Op 28 juli 2016 is auto-Consument in [stad], Duitsland, betrokken geweest bij een aanrijding. Ten tijde van de aanrijding werd auto-Consument bestuurd door de heer L. [naam]. Naar aanleiding van die aanrijding is een schadeformulier ingevuld. Daarop is over de toedracht vermeld (auto-Consument = A en auto-wederpartij = B):“A voorsorteren naar links. B rijdt komt van achter en rijdt hard A aan.”en“A voorsorteren naar linksaf”en“Tegenpartij B reed te hard naar kruising”Daarnaast is de volgende tekening opgenomen:
  3. De Duitse politie heeft een ‘Unfallmitteilung’ ingevuld. Daarop is de volgende tekening opgenomen:
  4. Consument heeft de schade gemeld bij Verzekeraar. Per e-mail van 5 augustus 2016 heeft Verzekeraar Consument aldus geïnformeerd:  We hebben uw uitleg over de schade bekeken en u krijgt ? 2100,- van ons. Staat het geld niet binnen vijf werkdagen op uw rekening? Laat het ons dan weten.Hoeveel is uw eigen risico?Tegenpartij
  5. Wij hebben de tegenpartij aansprakelijk gesteld voor deze schade op basis van de informatie op het schadeformulier. Wij hebben de tegenpartij ook gevraagd uw eigen risico te betalen. Dit hoeft u dus niet zelf te regelen. U krijgt het eigen risico uitbetaald, zodra wij dit hebben ontvangen.
  6. U heeft een eigen risico van ? 150,-. Dit bedrag hebben wij van het schadebedrag afgehaald.
  7. Hoe beoordelen wij de schade?
  8. Wij hebben uw schademelding ontvangen. Heel vervelend dat u schade heeft aan uw auto. We gaan u direct helpen de schade te regelen. In dit bericht leest u wat we met de melding hebben gedaan.
  9. In aanvulling daarop heeft Verzekeraar per e-mail van 29 augustus 2016 aan Consument laten weten:Bewijs
  10. Uit alle ontvangen stukken blijkt uw aansprakelijkheid voor de aanrijding. Als u van rijbaan wisselt dient u aan al het overige verkeer voorrang te verlenen. Beschikt u over bewijs waaruit de aansprakelijkheid van de tegenpartij blijkt? Dan ontvangen wij dit graag binnen twee weken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een ondertekende verklaring van een getuige. Ontvangen wij geen reactie zijn wij genoodzaakt de schade af t wikkelen in uw nadeel.
  11.  
  12. Op 3 september 2016 heeft Consument laten weten hiermee niet akkoord te gaan. In aanvulling daarop heeft zij bij brief van 6 september 2016 Verzekeraar nadere informatie toegezonden:Ik ga niet akkoord met de aansprakelijkheidstelling voor de aanrijding.DE FEITEN  Rechtervoorbumper volledig vernield, rechterkoplamp volledig vernield, rechtervoorscherm volledig vernield, motorkap volledig vernield, rechterwiel vernield enz. auto Total loss.Schade aan de [kentekennummer 1] Vermoedelijk raadpleegde auto [kentekennummer 2] zijn mobiel (zoals jammer genoeg zovelen vandaag de dag). Ook kan de zon die op dat moment recht in zijn gezicht scheen, hem hebben verblind. Waarschijnlijker is [kentekennummer 2] gewoon een black-out overkomen.Inzake de autoschade 28-07-2016 [stad] Duitsland [straatnaam] 42.     Bijzonder is, dat ondergetekenden geen situatie schets van de Polizei mochten maken. Zij zouden dat zelf alleen doen. De Duitse chauffeur van de [kentekennummer 2] stapte in de auto van de Polizei en kwam samen met de Polizei en het door hun beiden ingevulde Proces verbaal uit de Polizei auto, waarvan wij getuigen in deze. Ondergetekenden getuigen mochten niets verklaren. Het zou onredelijk en onbillijk zijn als u mij [kentekennummer 1] schuldig verklaard in dit schadegeval gezien het bovenstaande (zie mede de getuigenverklaringen). Ik werd ver voor de kruising van achteren aangereden op de middenbaan van de weg en was nog niet van rijbaan gewisseld.
  13. REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID
  14. Als bewijs van schuldig zijn door [kentekennummer 2] aan deze aanrijding moge ik nog aangeven, dat direct na de enorme klap, de chauffeur van de Duitse auto, verklaarde in het bijzijn van beide getuigen (zie de bijgevoegde ondertekende verklaringen van L. [naam] en [consument]) “waar komt u nou vandaan”. Hij had ons helemaal niet gezien.
  15. Dat weet u, dat weten wij en dat kan iedere autoschade expert u bevestigen.
  16. Alleen als er veel te hard gereden wordt, bij deze schade door [kentekennummer 2] 60-80-90 km of wellicht nog harder, kunnen beiden Total-Loss gaan.
  17. Altijd is er dan sprake van plaat/blik schade aan voor of achterscherm of strepen en krassen aan deuren.
  18. Wanneer in een STAD twee auto’s naar een wegkruising rijden en elkaar raken kan het nooit gebeuren dat ze alle twee Total-Loss gaan. Dat is dan zeer onwaarschijnlijk.
  19. BEWIJS VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR [kentekennummer 2]
  20. OORZAAK
  21. Achterbumper beschadigd, achterscherm beschadigd, linkerportier vernield, linkervoorscherm volledig vernield, voorbumper beschadigd, linkerwielpartij volledig vernield zoals linkervelg en schokbreker links voor, spoorstang en linkervoorwiel staat volledig schuin onder de auto enz. zie schade rapport CED. Auto Total loss.
  22. Schade aan de [kentekennummer 2]
  23. Auto tegenpartij [kentekennummer 2] rijd ondergetekende [kentekennummer 1] (zwieper) links achterkant aan (zie schaderapport CED) en boord zich met zeer grote snelheid, in de door de zwieper iets naar links gedraaide auto [kentekennummer 1] van ondergetekende, in de linkervoorkant auto.
  24. Auto ondergetekende [kentekennummer 1], bestuurd door L. [naam] – [adres] –, rijdend op de middenbaan naar de kruising [straatnaam] 42, geeft ruim van te voren en tijdig aan voorsorteren naar links via richtingaanwijzer naar links. Ruim van te voren wordt in de linkerspiegel gekeken, zo ook in de achteruitspiegel gekeken en twee keer over de linkerschouder gekeken of er op afstand auto’s of ander verkeer aankwam. Er was geen achterop komend gemotoriseerd verkeer te zien.
  25. Bij de brief heeft Consument twee verklaringen gevoegd, één van haarzelf en één van de bestuurder van haar auto, de heer L. [naam]. In deze verklaringen is het volgende opgenomen:
  26. Als bestuurder van de auto [kentekennummer 1] verklaar ik dat de weg goed berijdbaar was, wel was er flinke zon recht in mijn gezicht. Vermoedelijk werd bestuurder van de [kentekennummer 2] verblind door de zon. Waarschijnlijker had hij een Black-out of was hij achter het stuur met andere dingen bezig. Ik heb eerst in mijn achteruit spiegel gekeken en vervolgens in mijn linkerspiegel en ook twee keer gekeken over mijn linkerschouder, er was geen achteropkomend verkeer te zien. Daarna richting aanwijzer voorsorteren naar links. De snelheid waarmede auto [kentekennummer 2] heeft gereden moet ongelooflijk veel te hard zijn geweest, gezien de enorme klap en Total loss. Gelijk na de aanrijding, van achteren komend, verklaard de Duitse chauffeur “waar komt u nou vandaan. Ik heb u niet gezien”. Er werd samen door de Polizei en de Duitse bestuurder proces-verbaal opgemaakt. Ik mocht niets verklaren. Ik werd ver voor de kruising van achteren aangereden op de middenbaan van de weg en was nog niet van rijbaan gewisseld.
  27. en
  28. Als medeinzittende/passagier van de auto [kentekennummer 1] verklaar ik dat de weg goed berijdbaar was, wel was er flinke zon recht in mijn gezicht. Vermoedelijk werd bestuurder van de [kentekennummer 2] verblind door de zon. Waarschijnlijker had hij een Black-out of was hij achter het stuur met andere dingen bezig. Bestuurder L. [naam] heeft eerst in de achteruit spiegel gekeken, vervolgens in de linkerspiegel en ook twee keer gekeken over zijn linkerschouder, hij zag geen achteropkomend verkeer. Daarna richtingaanwijzer aangegeven, voorsorteren naar links. De snelheid waarmede auto [kentekennummer 2] heeft gereden moet wel ongelooflijk veel te hard zijn geweest, gezien de enorme klap en Total loss. Gelijk na de aanrijding, van achteren komend, verklaard de Duitse chauffeur “Waar komt u nou vandaan. Ik heb u niet gezien”. Er werd samen door de Polizei en de Duitse bestuurder proces-verbaal opgemaakt. L. [naam] bestuurder en [consument] ondergetekende, mochten niets verklaren. De auto [kentekennummer 1] werd ver voor de kruising van achteren aangereden op de middenbaan van de weg en was nog niet van rijbaan gewisseld.
  29. Op 11 augustus 2016 heeft CED in opdracht van Verzekeraar een rapport opgemaakt van de schade. Daarin is vermeld:Ten tijde van de inspectie bleek het voertuig aan de linkervoorzijde beschadigd te zijn. Zie voor de specificatie van de beschadigde delen de bijgevoegde schadecalculatie.De schade is vastgesteld op een totaalbedrag van EUR 2.141,70.
  30. Per e-mail van 4 juli 2017 heeft Verzekeraar Consument geïnformeerd over de afwikkeling van de schade:Op 29 juli 2016 bent u betrokken geweest bij een aanrijding. Onze afdeling buitenlandschades heeft de claim van de tegenpartij en uw claim op basis van het Internationale Schaderegelingakkoord afgewikkeld. Dit betekent dat beide partijen 50% van elkaars schadevergoeding betalen. De betalingen zijn direct met elkaar verrekend. Wij hebben het saldo van de kosten van € 1.660,35 betaald aan de andere partij. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. Door deze schade valt u terug van 6 naar 1 schadevrije jaren. In het nieuwe verzekeringsjaar wordt de
  31. In reactie hierop heeft Consument bij brief van 14 juli 2017 laten weten hiermee niet akkoord te gaan.
  32. no-claimkorting 65%. Hierdoor gaat uw premie omhoog vanaf 1 oktober 2016.
  33. Wat gebeurt er met uw schadevrije jaren en no-claimkorting?
  34. Per e-mail van 17 juli 2017 heeft Verzekeraar laten weten het afwijzend standpunt te […]U geeft aan dat de tegenpartij schuldig is, omdat deze te hard zou hebben gereden en u niet had gezien. Dat laatste geldt uiteraard andersom ook. U heeft de tegenpartij niet gezien, ondanks dat u, zoals u zelf aangeeft, meerdere keren in de spiegel heeft gekeken. De tegenpartij heeft op de rijbaan gezeten, anders had de aanrijding nooit plaatsgevonden.De gereden snelheid is alleen van belang op het moment dat deze dermate hoog was dat dit heeft bijgedragen aan een gevaarlijke situatie. Dit is helaas niet te bewijzen. Gezien het schadebeeld van beide voertuigen zal er niet een dermate hoge snelheid zijn bereikt door de tegenpartij.
  35. Uit de stukken blijkt dat u van rijbaan wilde wisselen. Dit betreft een bijzondere manoeuvre waarbij alle partijen voorrang en/of vrije doorgang dienen te krijgen. Het schadeformulier bevestigd dat u van rijbaan bent gewisseld, en ook de getuigen bevestigen dit. Als laatste bevestigd het schadebeeld dat uw auto schuin stond ten tijde van de eerste impact. Het eerste aangrijppunt zit linksachter net achter het achterwiel. Was u reeds van rijbaan gewisseld, of was de tegenpartij achterop gereden, dan had midden achter op de achterbumper de eerste impact moeten zitten.
  36. handhaven:
  37. Bij brief van 20 juli 2017 heeft Consument haar bezwaren tegen de afwijzing van
  38. Middels zijn brief van 2 augustus 2017 heeft Verzekeraar opnieuw laten weten het afwijzend standpunt te handhaven. Consument heeft bij brief van 4 augustus 2017 haar bezwaren tegen de afwijzing herhaald. Partijen zijn er niet in geslaagd tot een vergelijk te komen.
   Consument heeft op 5 oktober 2017 een klacht ingediend bij Kifid.
  39. Ik verklaar u nogmaals dat wij NIET van rijbaan waren gewisseld en dat wij eerstens van achter werden aangereden, ACHTERBUMPER EN LINKER ACHTERSCHERM (zwieper). Onder de alinea Tegenpartij schuldig geeft u aan dat er niet door de tegenpartij te hard werd gereden? De auto [merk] van ondergetekende werd Total Loss verklaard en de auto van de tegenpartij zat volledig in elkaar. Wanneer is er dan volgens u TE HARD gereden, alleen als er DODEN zijn gevallen? Ik ben het dan ook volledig met u oneens, te meer omdat u zelf aangeeft “dit is helaas niet te bewijzen”. Ik ben niet schuldig (ook niet gedeeltelijk) aan dit schade geval en ALLRISK verzekerd en wens niet de dupe te worden van uw afhandeling middels het Internationale Schaderegelingakkoord. Ik verzoek u nogmaals beleefd de terugval in schadevrije jaren en no-claimkorting te herstellen. Ik hoop dan ook vurig dat u mij niet dwingt (mede gelet op de jarenlange goede relatie) dit dossier aan mijn jurist te moten overhandigen.
  40. Verzekeraar kenbaar gemaakt:

 

  1. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
 • Klacht, vordering en verweerKlacht, grondslag en vordering
  1. Consument klaagt dat Verzekeraar weigert dekking te verlenen voor de aanrijding waarbij Consument in Duitsland betrokken is geweest. Consument stelt dat de bestuurder van haar auto geen schuld heeft gehad aan de aanrijding en dat Verzekeraar daarom gehouden is haar schade te vergoeden.
  2. Consument benadrukt dat Verzekeraar een onjuiste schets geeft van de toedracht van de aanrijding. Consument stelt dat haar auto van achteren is aangereden. Het eerste aangrijppunt was linksachter en niet linksvoor zoals Verzekeraar stelt.
  3. Consument stelt dat de schade die zij lijdt tot op heden bestaat uit het eigen risico van
   EUR 150, de terugval in 5 schadevrije jaren per schadedatum (28 juli 2016) ten gevolge waarvan Consument een hogere premie dient te betalen. Deze premie is Consument ook in de komende jaren verschuldigd. Consument stelt dat de schade naar schatting tussen de EUR 1.000 en 3.000 zal liggen. Verweer
  4. Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:

 

 • uit het eenzijdig ingevulde schadeaangifteformulier blijkt dat de bestuurder van auto-Consument van rijbaan wisselde of wilde gaan wisselen (voorsorteren naar linksaf). Dit is een bijzondere manoeuvre, waarbij aan alle partijen voorrang en/of vrije doorgang verleend moet worden.
 • in de ongevalsomschrijving door de politie staat dat van rijbaan werd gewisseld.
 • in de verklaringen van Consument en de heer [naam] is vermeld dat de heer [naam] eerst in zijn achteruitspiegel keek, vervolgens in de linkerspiegel, twee keer over zijn linkerschouder keek en daarna richting aanwijzer aan en links voorsorteren.
 • Het schadebeeld aan beide voertuigen bevestigt de toedracht: de schade aan auto-Consument bevindt zich aan de linker voorzijde. De tegenpartij heeft met name schade aan de rechter voorkant.
 • De stelling dat de tegenpartij te hard reed, blijkt niet uit de beschikbare informatie (alleen uit de verklaringen van Consument en de heer L. [naam]). Het bewijs hiervan is aan Verzekeraar, maar zelfs indien dit bewijs voorhanden zou zijn, moet eerst worden vastgesteld: Hoeveel te hard gereden? Welk effect heeft dit op de schaderegeling? Ook dan geldt een schulddeling met dezelfde no-claimconsequenties.
   1. Verzekeraar heeft een juist en verdedigbaar standpunt ingenomen, gelet op alle feiten en omstandigheden die bij het beoordelen van deze claim van belang zijn.In dit geval zijn met name van belang de door de politie ter plaatse ingevulde Unfallmitteilung, het schadebeeld aan beide voertuigen dat dit bevestigt en de verklaringen van Consument en de heer L. [naam].
 • Beoordeling
  1. Consument klaagt over de wijze waarop Verzekeraar de schade als gevolg van de aanrijding op 28 juli 2016 heeft afgewikkeld. Meer in het bijzonder verschillen partijen van mening over de verdeling van de aansprakelijkheid tussen beide bestuurders. Consument is van mening dat de bestuurder van haar auto geen schuld heeft aan de aanrijding, terwijl Verzekeraar de schade heeft afgewikkeld met inachtneming van het Internationale Schaderegelingsakkoord in die zin dat beide partijen 50% van elkaars schade betalen. Verzekeraar heeft Consument EUR 2.100 uitgekeerd en EUR 1.660,35 aan de wederpartij. De Commissie oordeelt in het hierna volgende of Verzekeraar in redelijkheid het standpunt heeft kunnen innemen dat hij heeft ingenomen.
  2. Bij het vaststellen van aansprakelijkheid voor een aanrijding zijn de wettelijke regels in verkeerssituaties van belang. Deze zijn (onder meer) opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV). In art. 54 van het RVV is het volgende bepaald:Artikel 54
  3. De aanrijding vond weliswaar plaats in Duitsland, maar dit maakt voor de beoordeling van de aansprakelijkheid geen verschil, nu ook naar Duits verkeersrecht bij het wisselen van rijbaan voorrang moet worden verleend aan overige weggebruikers (§ 7 lid 5 van de Straβenverkehrs-Ordnung).
  4. Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals […] van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.
  5. Verzekeraar stelt dat Consument een bijzondere manoeuvre uitvoerde en daarom voorrang had moeten verlenen aan de wederpartij. Consument stelt dat Verzekeraar een onjuiste schets geeft van de toedracht. Consument stelt dat nog niet van baan gewisseld werd en dat zij daarom juist van achteren is aangereden door de wederpartij. Het eerste aangrijppunt was linksachter en niet linksvoor.
  6. Alle verklaringen en aanrijdingsgegevens overziend is de Commissie van oordeel dat Consument voor haar stelling dat zij nog geen bijzondere manoeuvre aan het uitvoeren was onvoldoende bewijs heeft aangeleverd.

 

 

Daartoe acht de Commissie van belang:

 • Op het schadeformulier heeft Consument ingevuld “A voorsorteren naar links. B rijdt komt van achter en rijdt hard A aan.” en “A voorsorteren naar linksaf”.
 • In de verklaringen van Consument en de bestuurder van haar auto is opgenomen dat werd voorgesorteerd naar links.
 • Uit het expertiserapport blijkt dat het voertuig van Consument aan de linkervoorzijde beschadigd is.De stelling van Consument dat nog slechts sprake was van een voornemen van rijbaan te wisselen, vindt geen steun in de stukken. Het feit dat de wissel van rijbaan nog niet volledig voltooid was, maakt de situatie niet anders.
   1. Daarom heeft Verzekeraar in redelijkheid het standpunt kunnen innemen dat hij heeft ingenomen. De Commissie ziet geen aanleiding Verzekeraar gehouden te achten van een andere schadeverdeling uit te gaan. Ook ziet de Commissie geen aanleiding voor restitutie van het eigen risico of herstel van de schadevrije jaren en gedeeltelijke restitutie van de premie. Dit alles leidt tot de conclusie dat de klacht van Consument ongegrond is en dat de vordering moet worden afgewezen.
 • Beslissing   

 

 1. U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.
 2. In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.
 3. De Commissie wijst de vordering af.
Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact