1. Home
  2. Kifid
  3. Organisatie

Organisatie

Kifid staat los van de financiële sector. De onafhankelijkheid van Kifid en de onpartijdigheid van onze geschillenbeslechters worden gewaarborgd door de statuten. De statuten van Kifid zijn goedgekeurd door de minister van Financiën.

De compliance, de regelgeving en de financiering van het instituut staan onder toezicht van de minister van Financiën

Bestuur

Kifid heeft een onafhankelijk bestuur. Voorzitter is mr. R.J.J.M. Pans. De leden zijn mr. J.M. Slagter en Drs. W. de Lange.

 

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de kantoororganisatie van Kifid. De kantoororganisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de (dagelijkse) voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur. De directievoering is in handen van de algemeen directeur, mr. Bas de Groot.

De directie bemoeit zich niet de inhoudelijke beoordeling van klachten.

Financiële Ombudsman

De Ombudsman bemiddelt bij klachten waarbij een minnelijke regeling mogelijk lijkt. Als de bemiddeling niet slaagt, neemt de Geschillencommissie de behandeling van de klacht over.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie beslist op klachten die niet op te lossen zijn door bemiddeling van de Ombudsman.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over beroepen van consumenten en financiële dienst-verleners tegen beslissingen van de Geschillencommissie, die zijn gegeven in de vorm van een bindend advies.

Loket rentederivaten

Vanaf 26 januari 2015 is het tijdelijk loket geopend voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten. Deze klachtenvoorziening wordt aan ondernemers aangeboden op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).