1. Home
  2. Kifid
  3. Organisatie

Organisatie

Kifid is geheel onafhankelijk. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Kifid worden gewaarborgd door onze statuten. Die zijn goedgekeurd door de minister van Financiën.

Het werken volgens de bestaande wet- en regelgeving en de financiering van het instituut staan ook onder toezicht van de minister van Financiën

Bestuur

Kifid heeft een onafhankelijk bestuur. De voorzitter is mr. R.J.J.M. Pans en de overige twee leden zijn mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer en de heer drs. W. de Lange.

 

Voorzitter Geschillencommissie

De voorzitter Geschillencommissie is zowel verantwoordelijk voor de inhoudelijke gang van zaken als voor de organisatie van Kifid. De kantoororganisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is daarnaast belast met de (dagelijkse) voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur. De functie van voorzitter Geschillencommissie wordt vervuld door mr. Eveline Ruinaard.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als dat niet het geval is, neemt de Geschillencommissie een beslissing op de klacht.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten en financiële dienstverleners tegen bindende adviezen van de Geschillencommissie.

Loket rentederivaten

Vanaf 26 januari 2015 is het tijdelijk loket geopend voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten. Deze klachtenvoorziening wordt aan ondernemers aangeboden op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).