1. Home
 2. Kifid
 3. Organisatie
 4. Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

De heer Salomons is met ingang van 1 september 2014 werkzaam bij het Gerechtshof Den Haag, thans als raadsheer bij de Afdeling Civiel recht. Daarvoor was hij hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel Recht, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij maakte sinds 1 mei 2011 deel uit van de Commissie van Beroep van Kifid en is per 1 januari 2013 benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep..

De heer mr. F.R. Salomons, voorzitter
 • Raadsheer (i.o.) Gerechtshof Den Haag;
 • Voorzitter Haags Juridisch Genootschap;
 • Lid Commissie van Toezicht Beroepsopleiding Notariaat;
 • Voorzitter commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. C.A. Joustra, vice-voorzitter
 • Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag;
 • Medewerker van het NIPR.
De heer mr. W.J.J Los, vice-voorzitter
  Hoofdfunctie:
 • rechterlijk lid van het gerechtsbestuur van het gerechtshof Amsterdam;
 • Nevenfunctie:
 • wedstrijdleider motorraces (KNMV/CRT).
De heer mr. dr. S.B. van Baalen
 • Rechter Rechtbank Noord-Nederland;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Docent Stichting Studiecentrum Rechtspraak;
 • Lid deelredactie Toezicht Financiële Markten;
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer A. de Bruijne RA
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. A. Bus
 • BestuursLid van de Stichting Group F.44 te Amsterdam;
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer mr. J.B. Fleers
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer drs. C. Graafland
 • lid van de kredietcommissie GO ( Garantie Ondernemingsfinanciering ) bij de RVO.
De heer J.H.C. Kars
 • Geen nevenfuncties.
De heer drs. H.P.J. Kruisinga
 • Voorzitter Association of Proprietary Traders;
 • Partner Cross Corporate Consultants ‘s-Gravenhage;
 • Lid directie Fontridge Manor Farm Ltd. en La Riviere Ltd, melkveehouderijen;
 • Lid directie Cross Options Beheer;
 • Lid van de board van Exponential Biotherapies Inc., McLean, VA, USA;
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer drs. P.H.M. Kuijs AAG
 • EreLid van het Actuarieel Genootschap;
 • Honorary Fellow van het Institute of Actuaries (UK);
 • Lid commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. A. Smeeïng-van Hees
  Hoofdfunctie:
 • senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
 • Nevenfuncties:
 • lid Commissie van Beroep Radboud Universiteit Nijmegen;
 • lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag;
 • lid Algemeen Bestuur van de Stichting Grotius Academie, Nijmegen.
De heer mr. R.J.F. Thiessen
 • Senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem;
 • Lid commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
 • Geen nevenfuncties.
De heer F.R. Valkenburg AAG RBA
 • Onafhankelijk Raadgevend Actuaris;
 • Lid Audit Commissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid;
 • Lid Occupational Pension Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (Frankfurt) (sinds 28 april 2016);
 • Lid van Verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap;
 • Voorzitter van de Commissie Pensioenen van de Actuarial Association of Europe;
 • Lid van het Pensions Forum van de Europese Commissie;
 • Lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten;
 • Bestuurder United Pensions OFP (Brussel) (sinds juni 2016);
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (sinds januari 2017);
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Werk en (Re-)Integratie (PWRI) (sinds januari 2017).
De heer mr. J.B.B.M. Wuisman
 • Lid commissie van beroep DSI.