1. Home
 2. Kifid
 3. Organisatie
 4. Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

De heer Salomons is met ingang van 1 september 2014 werkzaam bij het Gerechtshof Den Haag, thans als raadsheer bij de Afdeling Civiel recht. Daarvoor was hij hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel Recht, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij maakte sinds 1 mei 2011 deel uit van de Commissie van Beroep van Kifid en is per 1 januari 2013 benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep.

De heer mr. F.R. Salomons, voorzitter
 • Raadsheer Gerechtshof Den Haag;
 • Voorzitter Haags Juridisch Genootschap;
 • Lid Commissie van Toezicht Beroepsopleiding Notariaat;
 • Lid Asser adviesraad;
 • Voorzitter visitatiecommissie voor de opleiding tot overheidsjurist resp. wetgevingsjurist;
 • Voorzitter commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. C.A. Joustra, vice-voorzitter
 • Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag;
 • Medewerker van het NIPR;
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer mr. W.J.J Los, vice-voorzitter
  Hoofdfunctie:
 • senior rechter A rechtbank Noord-Nederland;
 • Nevenfunctie:
 • lid commissie van beroep tuchtrecht banken.
De heer mr. dr. S.B. van Baalen
 • Rechter Rechtbank Noord-Nederland;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Docent Stichting Studiecentrum Rechtspraak;
 • Lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer A. de Bruijne RA
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. A. Bus
 • Lid commissie van beroep DSI.
De heer Prof. mr. D. Busch
 • Hoogleraar Financieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Visiting Professor Università degli Studi di Genova;
 • Visiting Professor Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
 • Lid Tuchtcommissie Banken;
 • Vice-voorzitter Vereniging voor Financieel Recht;
 • Editor Oxford EU Financial Regulation Series (Oxford University Press);
 • Hoofdredacteur Groene Serie Toezicht Financiële Markten (WoltersKluwer);
 • Redacteur Serie Recht & Praktijk Financieel Recht (WoltersKluwer);
 • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht (Den Hollander);
 • Vaste annotator Financieel Recht (Ars Aequi Maandblad);
 • Medewerker Ars Aequi KwartaalSignaal Financieel Recht;
 • Hoofddocent Interne Grotius specialisatieopleiding Financieel Recht AFM (Grotius);
 • Docent Effectenrecht (Grotius) ;
 • Docent Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.
De heer drs. C. Graafland
 • lid van de kredietcommissie GO ( Garantie Ondernemingsfinanciering ) bij de RVO.
De heer J.C.H. Kars AAG CERA
 • Voorzitter Stichting Twisted;
 • Lid Executive Committee International Actuarial Association;
 • Voorzitter Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds CRH;
 • Lid Raad van Advies Amref Flying Doctors;
 • Strategy consultant bij Kars Consulting BV;
 • Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
De heer drs. H.P.J. Kruisinga
 • Partner Cross Corporate Consultants ‘s-Gravenhage;
 • Lid directie Fontridge Manor Farm Ltd. en La Riviere Ltd, melkveehouderijen;
 • Lid directie Cross Options Beheer B.V.;
 • Lid van de board van Exponential Biotherapies Inc., McLean, VA, USA;
 • Lid commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. A. Smeeïng-van Hees
  Hoofdfunctie:
 • senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
 • Nevenfuncties:
 • lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken;
 • lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag;
 • lid Algemeen Bestuur van de Stichting Grotius Academie, Nijmegen.
De heer mr. R.J.F. Thiessen
 • Senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland;
 • Lid commissie van beroep DSI.
Mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
 • raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
De heer F.R. Valkenburg AAG RBA
 • Onafhankelijk Raadgevend Actuaris;
 • Lid Audit Commissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid;
 • Lid Occupational Pension Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (Frankfurt) (sinds 28 april 2016);
 • Lid van Verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap;
 • Lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten;
 • Bestuurder United Pensions OFP (Brussel) (sinds juni 2016);
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (sinds januari 2017);
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Werk en (Re-)Integratie (PWRI) (sinds januari 2017).
De heer mr. J. Willeumier
 • Adviseur Stibbe N.V.;
 • Lid bestuur Hilversumsche Golf Club;
 • Lid bestuur Stichting Vrienden van de K.N.R.M.;
 • Lid raad van beheer Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”.
De heer mr. J.B.M.M. Wuisman
 • Geen nevenfuncties.