1. Home
 2. Kifid
 3. Organisatie
 4. Geschillencommissie

Geschillencommissie

 Mevrouw mr. E.C. Ruinaard

Voorzitter
Mevrouw mr. E.C. Ruinaard
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening.
Afdeling Beleggen
De heer mr. J. Wortel, vice-voorzitter
 • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
De heer prof. dr. A. Buijs
 • Emeritus hoogleraar Financiering en Beleggen Universiteit Utrecht;
 • Emeritus professor Business Statistics Nyenrode;
 • Visiting Professor Finance and Investments, Nelson Mandela University, Zuid-Afrika;
 • Voorzitter Stichting Transfair.
De heer J.C. Buiter
 • Onafhankelijk adviseur;
 • Lid visitatiecommissies ondernemings pensioenfondsen;
 • Lid beleggingscommissie Wilhelmina Kinderziekenhuis fonds (WKZ-fonds);
 • Lid Beleggingscommissie Rabo-PGGM Premie Pensioen Instelling;
 • Docent ethiek en integriteit voor financieel dienstverleners.
Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
 • Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage belastingkamer en handelskamer;
De heer mr. E.L.A. Van Emden
 • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.).
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
De heer mr. dr. H.O. Kerkmeester
  Hoofdfunctie:
 • Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • Nevenfuncties:
 • Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Hoofddocent Economische analyse van het recht, Universiteit Antwerpen;
 • Gastdocent Property Law & Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Gastdocent Rechtseconomie, Universiteit van Curaçao;
 • Lid Beleggingscommissie NVVR;
 • Rubrieksredacteur (Rechtseconomie), Ars Aequi.
De heer mr. drs. R. Knopper
 • Geen nevenfuncties.
De heer drs. L.B. Lauwaars RA
 • Commissaris B.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken te Vlaardingen;
 • Penningmeester Stichting Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage.
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
Mevrouw mr. S. Riemens
 • Raadsheer afdeling Civiel Recht (team Handel) Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
 • Vrijwilliger/lid commissie Galgenloop Berkel-Enschot.
Afdeling Bankzaken
De heer mr. R.J. Paris, vice-voorzitter
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Activite te Leiderdorp;
 • Lid commissie van beroep Kon Ver van Ned reserve-officieren (KVNRO).
De heer mr. W.F.C. Baars
 • Nevenfuncties;
 • lid bestuur Stichting de Koepel (gelieerd aan KPMG).
De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
 • Raadsheer-plaatsvervanger - Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
 • Docent bij het opleidingsinstituut Law@Work;
 • Docent verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten.
Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
 • Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage belastingkamer en handelskamer;
De heer mr. E.L.A. Van Emden
 • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.);
 • Bestuurder Stichting InvestInFuture;
 • Tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder/ commissaris/beheerder van aandelen/onderzoeker;
 • Arbiter NAI.
De heer mr. W.H.G.A. Filott mpf
 • Lid Hoofdbestuur Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
 • Redactielid Tijdschrift voor Agrarisch Recht;
 • Voorzitter stichting Steun Academisch Genootschap te Eindhoven;
 • Bestuurslid heemkundekring Weert.
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
De heer mr. J.S.W. Holtrop
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage;
 • plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam, plaatsvervangend voorzitter RTG in Den Haag;
 • Lid Raad voor de Tuchtrechtspraak van het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen;
 • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incidenten Management Nederland (bergers).
De heer mr. B.F. Keulen
 • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
 • Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
 • Regent van Tullingh's Stichting;
 • Regent van Stichting Fundatie Sint Margaretenhof.
De heer mr. drs. R. Knopper
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. A.P. Luitingh
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
Mevrouw mr. C.E. Polak
 • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
 • Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
 • Lid van de Hoor-en Adviescommissie ter behandeling van bezwaar-en klaagschriften van de Provincie Noord-Holland;
 • Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
Mevrouw mr. S. Riemens
 • Raadsheer afdeling Strafrecht in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
 • Vrijwilliger Galgenloop Berkel-Enschot.
Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
 • Advocaat (zelfstandig);
 • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
 • Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.
Afdeling Verzekeringen
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vice-voorzitter
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar.
De heer mr. R.J. Verschoof
  Hoofdfunctie:
 • Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
 • Nevenfuncties:
 • Raadsheer plv. bij het gerechtshof te 's Gravenhage.
 • Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
 • Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
 • Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
 • Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
 • Raadsheer-plaatsvervanger - Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
 • Docent bij het opleidingsinstituut Law@Work;
 • Docent verbonden aan de Beroepsopleiding advocaten.
Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
 • Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage handelskamer;
De heer drs. W. Dullemond
 • Geen nevenfuncties.
De heer R.J. Henninger
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. J.S.W. Holtrop
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage;
 • plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam, plaatsvervangend voorzitter RTG in Den Haag;
 • Kroonlid Hof van Discipline in ’s-Hertogenbosch;
 • Lid Raad voor de Tuchtrechtspraak van het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen;
 • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incidenten Management Nederland (bergers).
Mevrouw drs. J.W. Janse
 • Boekhouding (zzp).
De heer mr. S.W.A. Kelterman
 • promovendus Open Universiteit;
 • onderzoeker verbonden aan Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • bestuurslid (voorzitter) van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Alphen aan den Rijn.
De heer mr. B.F. Keulen
 • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
 • Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
 • Regent van Tullingh's Stichting;
 • Regent van Stichting Fundatie Sint Margaretenhof.
De heer drs. M. Keus
  Hoofdfunctie:
 • verzekeringsarts bezwaar & beroep (B&B) UWV;
 • Nevenfuncties:
 • (plv) lid beroepsgenoot bij het Regionaal Tuchtcollege v.d. Gezondheidszorg Den Haag.
De heer drs. L.B. Lauwaars RA
 • Commissaris B.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken te Vlaardingen;
 • Penningmeester Stichting Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage.
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
Mevrouw drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
 • Register Geneeskundig Adviseur;
 • Medisch lid van de Toetsingscie Gezondheidsgegevens.
Mevrouw mr. C.E. Polak
 • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
 • Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
 • Lid van de Hoor-en Adviescommissie ter behandeling van bezwaar-en klaagschriften van de Provincie Noord-Holland.
 • Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
De heer J.F. Stoffijn
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. A.W.H. Vink
 • Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam.
Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
 • Advocaat (zelfstandig);
 • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
 • Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.