1. Home
 2. Kifid
 3. Organisatie
 4. Geschillencommissie

Geschillencommissie

 Mevrouw mr. E.C. Ruinaard

Voorzitter
De heer mr. R.J. Verschoof
 • Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
 • Raadsheer plv. bij het gerechtshof te 's Gravenhage;
 • Bijzonder hoogleraar, Universiteit Utrecht te Utrecht;
 • Lid van de pool van de Landelijke Rechtspraak Klachtencommissie, onderdeel van het Loket Interne Conflictbemiddeling (LIC) te Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
 • Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
 • Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
 • Redactielid Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP);
 • Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
Afdeling Beleggen
De heer mr. J. Wortel, vice-voorzitter
 • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
De heer prof. drs. A.D. Bac RA
 • Emeritus hoogleraar Accountancy Universiteit van Tilburg;
 • Lid Audit Commissie Provincie Zuid-Holland;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging;
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut Voor Cultuur Ethiek.
De heer prof. dr. A. Buijs
 • Emeritus hoogleraar Financiering en Beleggen Universiteit Utrecht;
 • Emeritus professor Business Statistics Nyenrode;
 • Visiting Professor Finance and Investments, Nelson Mandela University, Zuid-Afrika;
 • Lid visitatiecommissies van opleidingen aan Hogescholen;
 • Voorzitter Stichting Transfair;
 • Voorzitter Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf.
De heer J.C. Buiter
 • Onafhankelijk adviseur;
 • Lid visitatiecommissies ondernemings pensioenfondsen;
 • Lid beleggingscommissie Wilhelmina Kinderziekenhuis fonds (WKZ-fonds);
 • Lid Beleggingscommissie Rabo-PGGM Premie Pensioen Instelling;
 • Docent ethiek en integriteit voor financieel dienstverleners.
De heer mr. E.L.A. Van Emden
 • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.).
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
Mevrouw mr. dr. W.A. Jacobs
 • advocaat bij Alt Kam Boer advocaten in Den Haag
De heer mr. dr. H.O. Kerkmeester
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. drs. R. Knopper
 • Geen nevenfuncties.
De heer drs. L.B. Lauwaars RA
 • Commissaris B.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken te Vlaardingen;
 • Penningmeester Stichting Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage.
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
De heer G.J.P. Okkema
 • Lid Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
De heer prof. mr. C.E. du Perron
 • Hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag;
 • Vast docent Grotius opleidingen;
 • CPO Nijmegen;
 • Incidenteel arbiter;
 • Bestuurslid Amsterdams Juridisch Genootschap;
 • Voorzitter Klachtencommissie DSI Dutch Securities Institute;
 • Hoofdredacteur en aandeelhouder ERC Portal BV;
 • Bestuurslid Stichting Corporate Governance;
 • Bestuurslid Stichting Effecten, Markten & Regulering;
 • Lid curatorium Stichting Maatschappij en Onderneming;
 • Redacteur Vermogensrechtelijke annotaties Uitgeverij Boom;
 • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht Uitgeverij Den Hollander;
 • Diverse auteurs- en redactiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer;
 • Redacteur Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk Uitgeverij SDU.
Afdeling Bankzaken
De heer mr. R.J. Paris, vice-voorzitter
 • Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag en plv;
 • Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht notariaat Den Haag;
 • Voorzitter raad van commissarissen Kristal N.V. te Amsterdam;
 • Voorzitter commissie fusiegeschillen van de SER (Sociaal Economische Raad);
 • Lid raad van toezicht Stichting Activite te Leiderdorp.
 • p.l.v. voorzitter Kamer van Toezicht notariaat te 's-Gravenhage.
De heer drs. A. Adriaansen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen: TU/e Holding B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen CellaGenics B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen BOB Advies B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen Dajesh B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen Magna Carta Chipcard Solutions B.V.;
 • Lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen;
 • Lid Raad van Advies Verdonck Klooster & Associates;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fair.
Mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit
 • Raadsheer in het gerechtshof ’s Hertogenbosch. (m.i.v. 1 feb 2011).
De heer mr. W.F.C. Baars
 • Nevenfuncties;
 • bestuurder Stichting Admin. Kant. Ballast Nedam
 • bestuurder Stichting Waarborgfonds HBO
 • penningmeester Amsterdamse Golf Club
 • lid bestuur Stichting de Koepel (gelieerd aan KPMG)
 • commissaris Golf Team Holland
De heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus
 • Raadsheer-plaatsvervanger - Gerechtshof 's-Hertogenbosch.
Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
 • Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage belastingkamer en handelskamer;
De heer mr. E.L.A. Van Emden
 • Gedelegeerd commissaris Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (Grofton Beheer Neer B.V.).
De heer mr. W.H.G.A. Filott mpf
 • Redacteur ben van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
De heer mr. J.S.W. Holtrop
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage;
 • plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam, plaatsvervangend voorzitter RTG in Den Haag;
 • Kroonlid Hof van Discipline in ’s-Hertogenbosch;
 • Lid Raad voor de Tuchtrechtspraak van het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen;
 • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incidenten Management Nederland (bergers).
De heer prof. mr. E.H. Hondius
 • Faculteitshoogleraar Europees privaatrecht Universiteit Utrecht
De heer mr. B.F. Keulen
 • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
 • Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
 • Regent van Tullingh's Stichting;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem;
 • Commissie van Beroep vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).
Mevrouw mr. J.W.M. Lenting
 • Advocaat te Rotterdam.
De heer mr. A.P. Luitingh
 • Bestuurslid, Stichting Beleggersgiro ING.
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
De heer mr. J.W.H. Offerhaus
 • Lid bestuur Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen;
 • Voorzitter Stichting Het Berkhuis;
 • Penningmeester Stichting Jan Nieuwenhuysenfonds;
 • Adviseur Conferentiecentrum Kaap Doorn;
 • Penningmeester Vereniging Symfonisch Blaasorkest Heemstede.
De heer prof. mr. C.E. du Perron
 • Hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag;
 • Vast docent Grotius opleidingen;
 • CPO Nijmegen;
 • Incidenteel arbiter;
 • Bestuurslid Amsterdams Juridisch Genootschap;
 • Voorzitter Klachtencommissie DSI Dutch Securities Institute;
 • Hoofdredacteur en aandeelhouder ERC Portal BV;
 • Bestuurslid Stichting Corporate Governance;
 • Bestuurslid Stichting Effecten, Markten & Regulering;
 • Lid curatorium Stichting Maatschappij en Onderneming;
 • Redacteur Vermogensrechtelijke annotaties Uitgeverij Boom;
 • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht Uitgeverij Den Hollander;
 • Diverse auteurs- en redactiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer;
 • Redacteur Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk Uitgeverij SDU.
Mevrouw mr. C.E. Polak
 • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
 • Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
 • Lid van de Hoor-en Adviescommissie ter behandeling van bezwaar-en klaagschriften van de Provincie Noord-Holland;
 • Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
Mevrouw mr. S. Riemens
 • Raadsheer afdeling Civiel Recht (team Handel) Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
 • Vrijwilliger/lid commissie Galgenloop Berkel-Enschot.
Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
 • Advocaat (zelfstandig);
 • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
 • Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.
Afdeling Verzekeringen
De heer mr. R.J. Verschoof, vice-voorzitter
  Hoofdfunctie:
 • Sr. Rechter A bij de rechtbank Midden-Nederland;
 • Raadsheer plv. bij het gerechtshof te 's Gravenhage.
 • Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht en Advies ADR instituut, BINC Mediators te Amsterdam;
 • Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Deventer;
 • Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk, Uitgeverij Paris te Utrecht;
 • Redactielid Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP);
 • Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie.
Mevrouw mr. M.C.M van Dijk
 • Raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage belastingkamer en handelskamer;
De heer drs. W. Dullemond
 • Geen nevenfuncties.
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland;
 • Bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
De heer mr. J.S.W. Holtrop
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage;
 • plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam, plaatsvervangend voorzitter RTG in Den Haag;
 • Kroonlid Hof van Discipline in ’s-Hertogenbosch;
 • Lid Raad voor de Tuchtrechtspraak van het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen;
 • Voorzitter beroepscommissie Stichting Incidenten Management Nederland (bergers).
De heer prof. mr. E.H. Hondius
 • Faculteitshoogleraar Europees privaatrecht Universiteit Utrecht
Mevrouw drs. P.W. Janse
 • Geen nevenfuncties.
De heer mr. B.F. Keulen
 • Regent van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster;
 • Regent van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden;
 • Regent van Tullingh's Stichting;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem;
 • Commissie van Beroep vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).
De heer mr. drs. G.J. Kruithof, arts
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgwaard.
De heer prof. mr. M.M. Mendel
 • Annotator arresten Hoge Raad in de Nederlandse Jurispudentie;
 • Bestuurslid Vereniging voor Verzekeringswetenschap;
 • Voorzitter Stichting Van Eyck Bibliotheek (Universiteit Leiden, verzekeringsrecht);
 • Redacteur van en auteur in de serie Hoofdzaken Handelsrecht (Kluwer);
 • Arbiter in enige arbitrages (ad hoc).
De heer mr. drs. S.F. Van Merwijk
 • Teamvoorzitter kabinet rechter-commissaris, rechtbank Amsterdam.
De heer mr. P.A. Offers
 • Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Den Haag;
 • plv voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame;
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep de Residentie en van de Raad van Toezicht Stichting Saffier;
 • Voorzitter van de Stichting Muziek in de Gotische zaal;
 • Lid van Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg;
 • Lid van de Stichting Vrienden Panorama Mesdag.
Mevrouw drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
 • Register Geneeskundig Adviseur.
De heer prof. mr. C.E. du Perron
 • Hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag;
 • Vast docent Grotius opleidingen;
 • CPO Nijmegen;
 • Incidenteel arbiter;
 • Bestuurslid Amsterdams Juridisch Genootschap;
 • Voorzitter Klachtencommissie DSI Dutch Securities Institute;
 • Hoofdredacteur en aandeelhouder ERC Portal BV;
 • Bestuurslid Stichting Corporate Governance;
 • Bestuurslid Stichting Effecten, Markten & Regulering;
 • Lid curatorium Stichting Maatschappij en Onderneming;
 • Redacteur Vermogensrechtelijke annotaties Uitgeverij Boom;
 • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht Uitgeverij Den Hollander;
 • Diverse auteurs- en redactiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer;
 • Redacteur Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk Uitgeverij SDU.
Mevrouw mr. C.E. Polak
 • Plaatsvervangend lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voorheen Medisch Tuchtcollege) te Amsterdam;
 • Voorzitter van de stichting Hulp na Onderzoek te Amsterdam;
 • Lid van de Hoor-en Adviescommissie ter behandeling van bezwaar-en klaagschriften van de Provincie Noord-Holland.
 • Bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.
De heer mr. A.W.H. Vink
 • Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam.
De heer dr. B.C. de Vries
 • Geen nevenfuncties.
Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
 • Advocaat (zelfstandig);
 • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • Voorzitter van de Landelijke Commissie medezeggenschap ouders en deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • Voorzitter van de Interne bezwarencommissie MBO Utrecht;
 • Plv. lid Interne bezwarencommissie Horizon College te Alkmaar.