1. Home
 2. Kifid
 3. U heeft een klacht over Kifid

U heeft een klacht over Kifid

Alle medewerkers van Kifid doen hun best om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en alle zaken correct te behandelen. Als u denkt dat (een medewerker van) Kifid u niet correct heeft behandeld, kunt u daarover - tot uiterlijk één jaar na het voorval - een klacht indienen bij de klachtencoördinator van Kifid (klachtencoördinator@kifid.nl).

 

Waarover kunt u klagen en waarover niet?

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u:

 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan door een medewerker van Kifid;
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van Kifid of een medewerker;
 • te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of de afhandeling van uw zaak.

 

U kunt géén klacht indienen over de inhoud van een uitspraak van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep, of over een procedurele beslissing tijdens de behandeling van uw zaak.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • U kunt uw klacht over Kifid indienen per brief of e-mail.
 • Stuur uw brief naar:

            Kifid t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of

            Stuur uw e-mail naar: klachtencoordinator@kifid.nl

 

Wat moet er in uw brief of e-mail staan?

 • Uw brief of e-mail aan de klachtencoördinator van Kifid moet de volgende gegevens bevatten:
 • over welke medewerker u klaagt
 • wat er precies is gebeurd en wanneer
 • wat uw klacht is
 • uw dossiernummer
 • uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer

 

Behandeling van uw klacht

Wellicht is uw klacht eenvoudig op te lossen met een telefoongesprek of een schriftelijke toelichting. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Mocht de aard van de klacht meer behandeltijd van ons vragen, dan laten wij u dat weten. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling van Kifid.