1. Home
  2. Nieuwsberichten

Geschilllencommissie Kifid: dossier aandelenleaseclaims nadert einde.

18 oktober 2010
De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft  met  een viertal uitspraken de behandeling van de reeks van vele honderden claims tegen aandelenleaseproducten sinds 2004 nagenoeg afgesloten.

Hiermee lijkt voorlopig het einde in zicht te komen van een veeljarige inspanning rond de geschillenbeslechting van aandelenleaseproducten door Kifid en haar rechtsvoorganger DSI.

In een viertal uitspraken over aandelenleaseproducten heeft de Geschillencommissie van Kifid – in lijn met de jurisprudentie van de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van Kifid – geoordeeld dat de gedragingen van de tussenpersoon, die inmiddels overigens failliet is gegaan, aan de bij Kifid aangesloten instelling zijn toe te rekenen (vgl. ook CvB DSI 27 januari 2005, nr. 91). Ook oordeelt zij dat de betrokken aangeslotene door effectenlease-overeenkomsten te sluiten zonder zich bij de verkoop naar behoren te kwijten van haar voorlichtings-, vergewissings- en onderzoeksverplichtingen, naar consumenten is tekortgeschoten. Deze tekortkoming geldt met name voor de bijzondere zorgvuldigheid die een aanbieder van deze overeenkomsten in acht moet nemen. 

Daarom concludeert de Geschillencommissie dat de geleden schade in beginsel vergoed moet worden. Tekortkomingen van consumenten vindt de Geschillencommissie minder zwaar wegen dan die van de aanbieder. De Commissie oordeelt naar billijkheid en in lijn met eerdere jurisprudentie dat de aangesloten instelling zestig procent moet vergoeden van de schade.

Klik hier voor de GC-uitspraak 167, 168, 169, 170
Terug naar nieuwsberichten