1. Home
  2. Ondernemers
  3. Kleinzakelijke financiering

Kleinzakelijke financiering

Vanaf 1 juli 2018 kunt u als kleinere mkb-ondernemer of zzp’er bij Kifid terecht met een klacht over uw zakelijke financiering bij de bank of andere financier.

U kunt een klacht indienen als:

  • uw bedrijf een omzet/balanstotaal heeft van minder dan vijf miljoen euro
  • de klacht gaat over een financiering die is aangevraagd op of na 1 juli 2018
  • uw klacht is gericht tegen een bank of financier die de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering heeft onderschreven.

Klachten over een afwijzing van een kredietaanvraag worden niet in behandeling genomen. Het staat   een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Ondernemers die een klacht indienen bij Kifid betalen 250 euro voor de klachtbehandeling. Als de ondernemer tegen een uitspraak van de Geschillencommissie Kifid in hoger beroep, kost dat 500 euro.

In het reglement voor Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt.

U kunt uw klacht indienen via het klachtformulier kleinzakelijke financiering