1. Home
  2. Ondernemers
  3. Rentederivaten

Rentederivaten

Vanaf 26 januari 2015 is het tijdelijk loket geopend voor de behandeling van geschillen tussen kleinzakelijke mkb-bedrijven en banken over rentederivaten. Dit gebeurt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

U kunt een klacht indienen als:

  • uw bedrijf 50 of minder werknemers heeft en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro;
  • uw klacht gericht is tegen een rentederivaat dat is afgesloten bij ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL, Van Lanschot en Deutsche Bank in het kader van zakelijke kredietverlening ;
  • de looptijd van het derivaat op 1 april 2011 nog niet was geëindigd.


De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is ook beschikbaar als commissielid. De heren mr. W. Filott, prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, J.C. Buiter, drs. J.C.P.M. van Erp, mr. drs. S.F. van Merwijk en mr. dr. H.O. Kerkmeester treden op als commissieleden.

Voor de Commissie van Beroep zijn dit: de heer mr. F.R. Salomons, mevrouw mr. C.A. Joustra, de heer drs. C. Graafland, de heer A. de Bruijne RA, mr. A. Bus, en de heer F.R. Valkenburg AAG RBA.

U kunt uw klacht indienen via het klachtformulier rentederivaten.

Klik hier voor het klachtenreglement rentederivaten MKB en klik hier voor het klachtformulier.

Meer informatie over de procedure vindt u hier.

Heeft u vragen, dan vindt u het antwoord mogelijk in Veelgestelde vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.