1. Home
  2. Rentederivaten

Rentederivaten

Vanaf 26 januari 2015 is het tijdelijk loket geopend voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten. Deze klachtenvoorziening wordt aan ondernemers aangeboden op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

U kunt een klacht indienen wanneer:

  • uw bedrijf 50 of minder werknemers heeft en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro);
  • uw klacht gericht is tegen een rentederivaat dat is afgesloten bij ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank in het kader van zakelijke krediet­verlening ;
  • de looptijd van het derivaat op 1 april 2014 nog niet was geëindigd.


De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is ook beschikbaar als commissielid. De heren mr. W. Filott, prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, J.C. Buiter, drs. J.C.P.M. van Erp, mr. drs. S.F. van Merwijk, mr. dr. H.O. Kerkmeester en mr. R.J. Verschoof treden op als commissieleden.

Voor de Commissie van Beroep zijn dit: de heer mr. F.R. Salomons, mevrouw mr. C.A. Joustra, de heer drs. C. Graafland, de heer A. de Bruijne RA, mr. A. Bus, de heer drs. P.H.M. Kuijs AAG en de heer F.R. Valkenburg AAG RBA.

U kunt uw klacht indienen via het klachtformulier rentederivaten.

Klik hier voor het klachtenreglement rentederivaten MKB en klik hier voor het klachtformulier.